Jesteś tutaj: Strona Główna  >  Administracja  >  Dział Funduszy Zewnętrznych  >  Perspektywa finansowa 2007-2013  >  Program Operacyjny Kapitał Ludzki  >  Przedsiębiorczy profesjonalista w polskim systemie zdrowia publicznego

Przedsiębiorczy profesjonalista w polskim systemie zdrowia publicznego

 

Projekt pn. „Przedsiębiorczy profesjonalista w polskim systemie zdrowia publicznego”

 

Celem projektu jest budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenia i wzbogacenie oferty edukacyjnej, a także poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Projekt obejmuje poniższe zadania :

 1. Wizyty studyjne pracowników uczelni w wiodących ośrodkach w USA. Dzięki tym wyjazdom kadra naukowo-dydaktyczna wzbogaci się o wiedzę i umiejętności poznane na rynku pozaeuropejskim. Celem wizyt jest poznanie nowoczesnych metod kształcenia przedmiotu oraz w konsekwencji podniesienie poziomu pracy dydaktycznej ze studentami PUM.
 2. Szkolenie kadry naukowo-dydaktycznej ZZP PUM w USA. Dzięki szkoleniom kadry Zakładu Zdrowia Publicznego, przydatnym do prowadzenia pracy dydaktycznej i naukowej zorganizowanych we wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych wzrośnie wiedza na temat zdrowia publicznego w aspekcie nauczania przedmiotu i prowadzenia badań naukowych jakościowych i ilościowych w tym zakresie.
 3. Wizyta studyjna specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego z USA w ZZP
 4. Kursy specjalistyczne dla profesjonalistów pracujących w systemie ochrony zdrowia.
 5. Szkolenia dla osób pracujących w systemie zdrowia publicznego w sektorze rządowym i pozarządowym.

  więcej informacji na stronie projektu ........  

Okres realizacji projektu  to 5 lat - od 01.02.2010r. do 31.01.2015 r.

Budżet projektu: 1.479.672,00 PLN , wartość dofinansowania 100%

Nr projektu : POKL.04.01.01-00-033/09-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


17778
  • 1778248465
  • 1777433964
  • 1777824962
  • 300522904
  • 555357426
  • 592394175

Galeria Wideo

Centrum Diagnostyki i
Leczenia Nowotworów
Dziedzicznych

Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych

Kalendarium

<< July 2015 >>
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
»     1
2
3
4
5
» 6
7
8
9
10
11
12
» 13
14
15
16
17
18
19
» 20
21
22
23
24
25
26
» 27
28
29
30
31