Jesteś tutaj: Strona Główna  >  Jednostki  >  Jednostki pozawydziałowe  >  Studium Kształcenia Podyplomowego

Studium Kształcenia Podyplomowego

Uwaga Rekrutacja na studia bezpłatne

Studia podyplomowe - projekt UE 2009 - 2014 - Projekt przedłużony do 2015 r. (rekrutacja na poszczególne kierunki już od 18 sierpnia 2014 roku)

Projekt pn. „Postaw na jakość – realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STUDIA PODYPLOMOWE (projekt UE 2013 - 2014)  - dla osób po 45 roku życia

Dane teleadresowe jednostki:

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
tel./faks 091 48 00 873, 091 48 00 870
e-mail: s.podyplomowe@pum.edu.pl

Studium Kształcenia Podyplomowego PUM w Szczecinie mieści się w budynku Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wejście od ul. Podgórnej 22/23, III piętro, pok. 32,33.

Kierownik: dr hab. n. med. Małgorzata Piasecka, tel. 91 48 00 917, 908, 875Sprawy administracyjne:

specjalista: mgr Monika Długołęcka , tel. 91 48 00 870 (kursy dla lekarzy, specjalizacje i kursy dla pielęgniarek i położnych, studia podyplomowe, obsługa strony internetowej)samodzielny referent: mgr Aleksandra Hapka, tel. 91 48 00 873 (kursy dla lekarzy dentystów, specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii, mikrobiologii medycznej, kursy w dziedzinie medycyny rodzinnej, studia podyplomowe, obsługa strony internetowej)Studium jako jednostka organizacyjna pozawydziałowa w ramach czynności administracyjnych uczestniczy w organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez jednostki PUM. Organizuje i koordynuje kształcenie specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych,  biologów i biotechnologów oraz bierze udział w realizacji studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków.

 • Szkolenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów odbywa się w formie kursów specjalizacyjnych – obowiązkowych do specjalizacji (bezpłatnych) i doskonalących – nieobowiązkowych (płatnych). 
 • Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzone jest w formie szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) oraz kursów doskonalących, kwalifikacyjnych i specjalistycznych, mających na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania czynności zawodowych (świadczenia pielęgnacyjne, zapobiegawcze, lecznicze, rehabilitacyjne, diagnostyczne). Koordynator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych: dr n. med. Anna Jurczak, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa PUM, ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, tel. 91 48 00 903, faks 91 48 00 905, e-mail: jurczaka@op.pl.
 • Kształcenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych dotyczy specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej, dla biologów i  biotechnologów - w dziedzinie mikrobiologii. Pozwala na uzyskanie kompetencji zawodowych, teoretycznej i praktycznej wiedzy  oraz odpowiednich umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej, klinicznej, epidemiologii, diagnostyki mikrobiologicznej, a także organizacji pracy w laboratorium mikrobiologicznym, w tym medycznym.Kierownik/Pełnomocnik Rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych oraz organizacji specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii: prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba, Katedra i Zakład Mikrobiologii i  Immunologii PUM, al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin, tel. 91 466 16 52, faks 91 466 16 59, e-mail: kalemba@pum.edu.pl.

 • Studia podyplomowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego są studiami bezpłatnymi dla uczestników, prowadzonymi na wielu kierunkach systemem niestacjonarnym. Przygotowują absolwentów  między innymi do pracy naukowo-badawczej, poszerzają ich wiedzę i podnoszą umiejętności niezbędne do wykonywania wielu zawodów. Kierownicy poszczególnych kierunków studiów podyplomowych

Aktualne  umowy o dzieło i umowy zlecenia do pobrania

 

AKTUALNOŚCI

Egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej odbędzie się w dniu 18 września 2014 r. o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji "Nowe horyzonty" w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 9, budynek A, III piętro, sala A-301.

 

Już od 18 sierpnia 2014 r. rusza rekrutacja na studia podyplomowe organizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Już od 1 sierpnia 2014 r. rusza rekrutacja na studia podyplomowe w formie komercyjnej (więcej)

 • Neurologopedia,
 • Zdrowie publiczne - marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • Dydaktyka medyczna,
 • Edukacja w opiece okołoporodowej).
 


Termin składania wniosków do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie o wpis na listę podmiotów uprawnionych do organizowania kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji, prowadzoną przez CMKP,  na rok następny upływa 15 listopada bieżącego roku (patrz Szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy/lekarzy dentystów)

  Bezpłatne szkolenia dla lekarzy POZ, pielęgniarek POZ, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i  terapeutów środowiskowych w ramach projektu systemowego pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Uczestnicy otrzymają także zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenia.

Więcej informacji:

http://geriatria.mz.gov.pl

http://cmkp.edu.pl/~eu_ger

http://www.ckppip.edu.pl

http://polsenior.iimcb.gov.pl

 

Kapitał ludzki
Europejski fundusz społeczny

 

Studia podyplomowe  -  projekt UE 2009 - 2014

 • Edukacja w opiece okołoporodowej
 • Fizjoterapia w kardiologii i profilaktyce chorób układu krążenia
 • Fizjoterapia w onkologii i profilaktyce chorób nowotworowych
 • Zdrowie publiczne - marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Studia podyplomowe  -  projekt UE 2013 - 2014

 • Psychogeriatria z neurorehabilitacją
 • Neurokognitywistyka wieku dojrzałego
 • Gerontologia i geriatria kliniczna z podstawami organizacji i zarządzania

                                                                             3610
  • 3610157069
  • 362418697
  • 2769515864
  • 600682560
  • 647881567
  • 67679853

Galeria Wideo

Regaty o Puchar Rektora PUM

Regaty o Puchar Rektora PUM

Kalendarium

<< August 2014 >>
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
»         1
2
3
» 4
5
6
7
8
9
10
» 11
12
13
14
15
16
17
» 18
19
20
21
22
23
24
» 25
26
27
28
29
30
31