Jesteś tutaj: Strona Główna  >  Studenci  >  Dziekanaty  >  Dziekanat - Wydział Nauk o Zdrowiu  >  Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych

Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych

Strona tytułowa - praca dyplomowa logo Unia

Logotypy - wersja czarno-biała 

Logotypy - wersja kolorowa 

Oświadczenie do pracy dyplomowej/magisterskiej

35647
  • 23679380255
  • 23853182095
  • 2793688664
  • 3300480459
  • 3498975423
  • 2363066741
  • 6785753628
  • 2366653404
  • 2387540921
  • 3564739814
  • 2745137835
  • 2359533008
  • 5035031818
  • 3935531453
  • 2389626202
  • 6259025504
  • 3042721916
  • 7369216179
  • 2360713484
  • 6138412478
  • 239979934
  • 443668904
  • 433748537
  • 481588481
  • 732728337
  • 522127176
  • 573916368
  • 710734856
  • 710774467
  • 557934111
  • 614323822
  • 768533440
  • 688021606
  • 578441431
  • 794521204
  • 81928703
  • 73858616
  • 77604484
  • 77609430
  • 78558254
  • 73633200

Galeria Wideo

Centrum Diagnostyki i
Leczenia Nowotworów
Dziedzicznych

Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych

Kalendarium

Kursy z zakresu zasad żywienia człowieka i dietetyki dla osób spoza społeczności akademickiej.
Event Name Kursy z zakresu zasad żywienia człowieka i dietetyki dla osób spoza społeczności akademickiej.
Start Date 2nd Jan 2015 8:01am
End Date 12th Nov 2015 11:59pm
Duration 314 days, 15 hours and 58 minutes
Description

 

KURS Z ZAKRESU ZASAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA I DIETETYKI DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ
Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zaprasza na :

VI edycję i VII edycję

"Kursu z zakresu zasad żywienia człowieka i dietetyki dla osób spoza społeczności akademickiej"

realizowany w ramach projektu pt.: "Dietetyk-poszukiwany specjalista w systemie promocji i ochrony zdrowia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

JEDNODNIOWE KURSY: "JAK PORADZIĆ SOBIE Z NADWAGĄ" ORAZ "JAK OBNIŻYĆ STĘŻENIE CHOLESTEROLU WE KRWI ZA POMOCĄ ŻYWNOŚCI"

UWAGA NOWE KURSY!!!

Kursy jednodniowe "Jak poradzić sobie z nadwagą" oraz "Jak obniżyć stężenie cholesterolu we krwi za pomocą żywności" są kierowane do osób zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia (tj. dietetyków, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych działających w sektorze opieki zdrowotnej) oraz z naciskiem na pracowników służb społecznych (opiekunowie zatrudnieni w MOPR, MOPS i Caritas oraz zatrudnionych w hospicjach prowadzonych przez inne organizacje rządowe i pozarządowe) spoza środowiska akademickiego, których zwiększane kwalifikacje mogą podnosić poziom zdrowotności podopiecznych.

 

Więcej o kursach na podstronie: Jednodniowe kursy: „Jak poradzić sobie z nadwagą” oraz „Jak obniżyć stężenie cholesterolu we krwi za pomocą żywności”

  VI i VII EDYCJA 2015

aktualizacja 12.02.2015r.

ADRESACI KURSU„Kurs z zakresu zasad żywienia człowieka i dietetyki” jest kierowany do osób zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia (tj. dietetyków, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych działających w sektorze opieki zdrowotnej) oraz służb społecznych (opiekunowie zatrudnieni w MOPR, MOPS i Caritas oraz zatrudnionych w hospicjach prowadzonych przez inne organizacje rządowe i pozarządowe) spoza środowiska akademickiego, których zwiększane kwalifikacje mogą podnosić poziom zdrowotności podopiecznych.

ZAKRES TEMATYCZNYKształcenie ustawiczne w ramach niniejszego kursu prowadzone będzie z zakresu:

 • żywienia,
 • fizjologii,
 • jakości i technologii żywności,
 • chorób dieto zależnych,
 • dieto profilaktyki,
 • leczenia żywieniowe

 

FORMA ZAJĘĆ
Zajęcia organizowane będą w formie:

 • wykładów,
 • seminariów
 • ćwiczeń praktycznych.
REKRUTACJA
 1. Beneficjentem Kursów może być osoba zatrudniona w sektorze ochrony zdrowia (jak opisano powyżej).
 2. Organizator zapewnia: - dla VI edycji Kursu: 20 miejsc dla Uczestników Kursów, w tym 15 dla osób spoza Szczecina - dla VII edycji Kursu: 20 miejsc dla Uczestników Kursów, w tym 15 dla osób spoza Szczecina
 3. Rekrutacji dokonuje Komisja na podstawie złożonego przez Kandydata Formularza zgłoszeniowego. 
 4. Przed złożeniem Formularza należy zapoznać się z Regulaminem Kursów.
 5. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub pocztą w siedzibie Organizatora. Liczy się data wpływu Formularza.
 6. Dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane od 02.01.2015r. do 20.02.2015r. do godziny 12.00.

  Liczy się data i godzina wpływu Formularza do siedziby Organizatora.

  Decyzja o zakwalifikowaniu na Kurs zostanie przekazana uczestnikom postępowania, najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Wraz z decyzją przesłany zostanie szczegółowy plan wykładów.  

   ORGANIZATOR ZAPEWNIA 

   1. Przeprowadzenie bezpłatnych VI edycji i VII edycji Kursu dla społeczności pozaakademickiej przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, lekarzy, technologów żywności, dietetyków - dla jednej edycji Kursu w ciągu 100 godzin w formie 5 zjazdów.
   2. Terminy edycji Kursów i zjazdów każdej edycji: 

    - dla VI edycji Kursu:

    I zjazd 6,7,8 marca 2015 
    II zjazd 20, 21,22 marca 2015 
    III zjazd 10,11, 12 kwietnia 2015 
    IV zjazd 24, 25, 26 kwietnia 2015 
    V zjazd 8, 9,10 maja 2015 

     

    - dla VII edycji Kursu: 

    I zjazd 27, 28, 29 marca 2015
    I
    I zjazd 17, 18, 19 kwietnia 2015 
    III zjazd 15, 16, 17 maja 2015
    IV zjazd 29, 30, 31 maja 2015 
    V zjazd 5, 6, 7 czerwca 2015 

   3. Pełne wyżywienie dla wszystkich uczestników Kursów.
   4. Noclegi dla 15 osób z VI edycji Kursu i 15 osób z VII edycji Kursu spoza Szczecina, w hotelu wyznaczonym przez Organizatora.
   5. Materiały dydaktyczne.
   6. Certyfikat potwierdzający udział w Kursie. 

    ZAŁĄCZNIKI


    Z uwagi na duże zainteresowanie termin rekrutacji na VI i VII edycję
    "Kursów z zakresu zasad żywienia człowieka i dietetyki dla osób spoza społeczności akademickiej".  


    Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 20.02.2015r do godziny 12.00.
    Liczy się data i godzina wpływu Formularza zgłoszeniowego do siedziby Organizatora. 

    Dokumenty do wglądu (dokumenty do wypełnienia po zakwalifikowaniu uczestnika na kurs).
    1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych VI edycja.doc
    2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych VII edycja.doc
    3. Umowa z uczestnikami VI edycja.doc
    4. Umowa z uczestnikami VII edycja.doc
    5. Deklaracja VI edycja.doc
    6. Deklaracja VII edycja.doc
    7. Zakres danych osobowych VI edycja.doc
    8. Zakres danych osobowych VII edycja.doc
    9. Karta oceny VI edycja.doc
    10. Karta oceny VII edycja.doc

     Kierownik projektu: dr n. med. prof. nadzw. PUM Ewa Stachowska

     

     GALERIA KURSU

     

    KONTAKT 

    dr n. przyr. Teresa Wesołowska 

    adres e-mail: kursdiet@pum.edu.pl 

    tel. 91 441 4813, tel. kom. 609 658 594  

     

    mgr inż. Kamila Dębia 

    tel. 91 441 48 06