Jesteś tutaj: Strona Główna  >  Studenci  >  Dziekanaty  >  Dziekanat - Wydział Nauk o Zdrowiu  >  Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych

Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych

Strona tytułowa - praca dyplomowa logo Unia

Logotypy - wersja czarno-biała 

Logotypy - wersja kolorowa 

Oświadczenie do pracy dyplomowej/magisterskiej

35647
  • 23679329431
  • 23853172195
  • 3300478648
  • 2793673309
  • 3498964477
  • 2363057730
  • 2366652293
  • 2387537740
  • 2745137353
  • 3564735069
  • 2359531294
  • 5035030659
  • 3935530494
  • 6785725043
  • 2389624447
  • 6259024272
  • 3042717708
  • 2360711810
  • 6138411573
  • 239979545
  • 433747488
  • 443667326
  • 481587237
  • 522125574
  • 573914760
  • 557933079
  • 710732798
  • 614321766
  • 732721528
  • 578441164
  • 68802852
  • 71077313

Galeria Wideo

Regaty o Puchar Rektora PUM

Regaty o Puchar Rektora PUM

Kalendarium

Kursy z zakresu zasad żywienia człowieka i dietetyki dla osób spoza społeczności akademickiej.
Event Name Kursy z zakresu zasad żywienia człowieka i dietetyki dla osób spoza społeczności akademickiej.
Start Date 12th Nov 2013 8:01am
End Date 12th Nov 2014 11:59pm
Duration 365 days, 15 hours and 58 minutes
Description

  

KURS Z ZAKRESU ZASAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA I DIETETYKI DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ 
Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zaprasza na :

"Kurs z zakresu zasad żywienia człowieka i dietetyki dla osób spoza społeczności akademickiej"

realizowany w ramach projektu pt.: "Dietetyk-poszukiwany specjalista w systemie promocji i ochrony zdrowia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

   V EDYCJA 2014

aktualizacja 20.12.2013r.

ADRESACI KURSU„Kurs z zakresu zasad żywienia człowieka i dietetyki” jest kierowany do osób zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia (tj. dietetyków, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych działających w sektorze opieki zdrowotnej) oraz służb społecznych (opiekunowie zatrudnieni w MOPR, MOPS i Caritas oraz zatrudnionych w hospicjach prowadzonych przez inne organizacje rządowe i pozarządowe) spoza środowiska akademickiego, których zwiększane kwalifikacje mogą podnosić poziom zdrowotności podopiecznych.

ZAKRES TEMATYCZNYKształcenie ustawiczne w ramach niniejszego kursu prowadzone będzie z zakresu:

 • żywienia,
 • fizjologii,
 • jakości i technologii żywności,
 • chorób dieto zależnych,
 • dieto profilaktyki,
 • leczenia żywieniowe

 

FORMA ZAJĘĆ
Zajęcia organizowane będą w formie:

 • wykładów,
 • seminariów
 • ćwiczeń praktycznych.
REKRUTACJA
 1. Beneficjentem Kursów może być osoba zatrudniona w sektorze ochrony zdrowia.
 2. Organizator zapewnia 20 miejsc dla Uczestników Kursów, w tym 15 dla osób spoza Szczecina.
 3. Rekrutacji dokonuje Komisja na podstawie złożonego przez Kandydata Formularza zgłoszeniowego.  
 4. Przed złożeniem Formularza należy zapoznać się z Regulaminem Kursów.
 5. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną
  w siedzibie Organizatora. Liczy się data wpływu Formularza.
 6. Dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane od 02.01.2014r. do 07.02.2014r. 

W siedzibie Organizatora:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka

Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Broniewskiego 24, 71-460  Szczecin

 

 1. Decyzja o zakwalifikowaniu na Kurs zostanie przekazana uczestnikom postępowania, najpóźniej na 2 tygodnie przez rozpoczęciem zajęć, na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Wraz z decyzją przesłany zostanie szczegółowy plan wykładów.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA 
 1. Przeprowadzenie bezpłatnych Kursów dla społeczności pozaakademickiej  przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, lekarzy, technologów żywności, dietetyków w ciągu 100 godzin w formie 5 zjazdów.
 2. Organizację zjazdów w terminach:

Uprzejmie informujemy, że Kurs z zakresu żywienia człowieka i dietetyki dla osób środowiska akademickiego z przyczyn technicznych zostanie przeprowadzony w nowym układzie terminowym, tj.

Uwaga nowe terminy zjazdów:                                                                                                 aktualizacja: 26.02.2014

 

                          I zjazd:          21, 22, 23 marca 2014r.
                          II zjazd:          
04, 05, 06 kwietnia 2014r.

                         III zjazd:          25, 26, 27 kwietnia 2014r.

                        IV zjazd:           23, 24, 25 maja 2014r.

                         V zjazd:           06, 07, 08 czerwca 2014r.

 

 1. Pełne wyżywienie dla wszystkich uczestników Kursów.
 2. Noclegi dla 15 osób spoza Szczecina, w hotelu wyznaczonym przez Organizatora.
 3. Materiały dydaktyczne.
 4. Certyfikat potwierdzający udział w Kursie. 
ZAŁĄCZNIKI
Dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane

od 02.01.2014r. do 07.02.2014r. 

Do wglądu (dokumenty do wypełnienia po zakwalifikowaniu uczestnika na kurs).
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
 2. Umowa z uczestnikami.doc
 3. Deklaracja.doc
 4. Zakres danych osobowych.doc
 5. Karta oceny.doc

 Kierownik projektu: dr n. med. prof. nadzw. PUM Ewa Stachowska

 

 GALERIA KURSU

 

KONTAKT 

dr n. przyr. Teresa Wesołowska

adres e-mail: kursdiet@pum.edu.pl

tel. 91 441 4813, tel. kom. 609 658 594 

 

mgr inż. Kamila Dębia

tel. 91 441 48 06