Jesteś tutaj: Strona Główna  >  Studia  >  Rekrutacja - LISTY RANKINGOWE

Rekrutacja - LISTY RANKINGOWE

 
 


OGŁOSZENIE

 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ogłasza nabór uzupełniający na studia

 

na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej o kierunku:

biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna studia II stopnia stacjonarne

 Termin rejestracji i składania dokumentów:


24.09.2014 – 29.09.2014 r.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny,
 2. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 3. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów pierwszego  stopnia lub suplement,
 4. świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie),
 5. świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie),
 6. dyplom ukończenia studiów Io (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie),
 7. dwie fotografie (jak do dowodu),
 8. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające przydatność kandydata do studiów na obranym kierunku,
 9. kserokopia dowodu osobistego.
 
 

   

 

 • Kandydatom z nową maturą, którzy wpisali więcej wyników niż jest wymagane na danym kierunku zsumowano najwyższe wartości

 • Kandydaci z maturą IB mają wpisane z przedmiotów oceny IB, suma stanowi liczbę punktów po przeliczeniu

 • Przesunięcia na listach spowodowane są korektą wyników matur przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

 • Druki: Oświadczenie studenta oraz Zaświadczenie lekarskie są do pobrania w zakładce Rekrutacja - informacje ogólne

 • Opłaty za studia niestacjonarne  należy wpłacać zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Rekrutacja 2014/2015 - Opłaty

 • Kandydaci na studia zobowiązani są śledzić zmiany na listach rankingowych, które mogą się toczyć do końca września.

                                                                                      40051
  • 40051955445
  • 1155846973
  • 60008495479
  • 20839262911
  • 3778171341
  • 24631118708
  • 26452106957
  • 454193766
  • 7140635949
  • 4570229056
  • 5811226567
  • 7112224214
  • 685306471
  • 730742880
  • 724911958

Galeria Wideo

Praktyki studenckie
w szpitalach niemieckich

Praktyki studenckie w szpitalach niemieckich

Kalendarium

<< October 2014 >>
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
»     1
2
3
4
5
» 6
7
8
9
10
11
12
» 13
14
15
16
17
18
19
» 20
21
22
23
24
25
26
» 27
28
29
30
31