Wyniki - Ogloszenia

1
Wyniki Zaliczenia dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego i Oddziałem Nauczania
w Jezyku Angielskim
Skala ocen: 13.04.2015
12 – 13 – 3
14 – 15 - +3
16 – 17 – 4
18 – 19 - +4
20 - 5
Lp. Nr alb. Gr. 13.04.2015


5. 25480 A1 15,25 +3
6. 25094 A1 18,75 +4
8. 25076 A1 17,25 4
10. 26244 A1 14 +3
12. 24288 A1 17,25 4
17. 24254 A2 17,5 +4
19. 25173 A2 18,75 +4
20. 26125 A2 18,75 +4
24. 24376 A2 7,75 2
27. 26208 A2 15,5 4
.29. A2 11,25 2
2

2. 25465 B1 14,75 +3
4. 24240 B1 10,5 2
6. 23550 B1 12 3

3

3. 25086 C1 13,25 3
4. 23879 C1 16,25 4
5. 25443 C1 13,25 3
12. 25087 C1 3,75 2
15. 25080 C1 16,5 4
16. 24257 C1 13,25 3
18. 25446 C2 13,25 3
19. 25388 C2 13,25 3
21. 25719 C2 10,75 2
22. 25958 C2 16,25 4
25. 24175 C2 18 4+
27. 34935 C2 17,25 4
28. 24223 C2 9,75 2
4

3. 25103 D1 15,25 +3
22. 24181 D2 11,5 2
23. 25606 D2 15,75 4
24. 24286 D2 15,5 4
26. 24441 D2 12,25 3
5

5. 25167 E1 17 4
9. 25964 E1 15,75 4
15. 25158 E1 17,5 +4
21. 24258 E2 17,25 4
22. 25994 E2 18,75 +4
23. 25110 E2 17,75 +4
24. 24235 E2 19,75 5
26. 25152 E2 14,5 +3

6

2. 22784 F1 16,5 4
4. 25470 F1 9,5 2
6. 25607 F1 17,25 4
7. 23560 F1 16,75 4
8. 24402 F1 12 3
19. 25162 F2 14,75 +3
24. 23523 F2 15,75 4
27. 25126 F2 18,25 +4
28. 24216 F2 11 2

 3 rok - kierunek Lekarski  - 2014/2015

Skala ocen: 15.04.2015
40 –38 - 5
37 – 35 - +4
34 - 32 - 4
31 – 28 - +3
27 - 24 - 3
23 i < - 2
Lp. Nr alb. Gr.

1. 26179 A1 28 +3
2. 26124 A1 15 2
3. 20606 A1 16 2
4. 26216 A1 28 +3
5. 25136 A1 39 5
6. 26146 A1 16 2
7. 24417 A1 14 2
8. 26166 A1 33 4
9. 26258 A1 32 4
10. 26644 A1 32 4
11. 27016 A1 20 2
12. 26189 A1 33 4
13. 26263 A1 33 4
14. 26136 A1 21 2
15. 26155 A1 38 5
16. 26285 A1 35 +4
17. 26249 A1 34 4
18. 26288 A1 20 2
19. 26151 A2 26 3
20. 26185 A2 28 +3
21. 25084 A2 26 3
22. 26659 A2 10 2
23. 25114 A2
24. 26259 A2 26 3
25. 25163 A2 23 2
26. 25460 A2 17 2
27. 25448 A2 23 2
28. 27734 A2 30 +3
29. 24047 A2 26 3
3 rok - kierunek Lekarski - 2014/2015
2
Lp. Nr alb. Gr.

1. 26230 B1 21 2
2. 26264 B1 24 3
3. 26221 B1 20 2
4. 26167 B1
5. 26254 B1 26 3
6. 26156 B1 35 +4
7. 26172 B1 35 +4
8. 26193 B1 34 4
9. 26231 B1 34 4
10. 26239 B1 24 3
11. 25233 B1 28 +3
12. 26274 B1 29 +3
13. 26122 B1 26 3
14. 26212 B1 25 3
15. 26280 B1 29 +3
16. 26126 B1 32 4
17. 26269 B1 39 5
18. 26134 B2 20 2
19. 26195 B2 22 2
20. 25132 B2 20 2
21. 26353 B2 26 3
22. 25164 B2 13 2
23. 26267 B2 18 2
24. 26294 B2 13 2
25. 26297 B2 34 4
26. 27015 B2 29 +3
27. 25181 B2 13 2
3 rok - kierunek Lekarski - 2014/2015
3
Lp. Nr alb. Gr.

1. 26123 C1 22 2
2. 23733 C1 24 3
3. 26150 C1 20 2
4. 26203 C1 21 2
5. 26248 C1 28 +3
6. 26268 C1 33 4
7. 26121 C1 18 2
8. 26162 C1 20 2
9. 26154 C1 28 +3
10. 26198 C1 29 +3
11. 26237 C1 28 +3
12. 26289 C1 27 3
13. 26642 C1 20 2
14. 26133 C1 35 +4
15. 25720 C1 15 2
16. 22538 C1 13 2
17. 25456 C1 14 2
18. 26242 C1 22 2
19. 26127 C2 35 +4
20. 26164 C2 27 3
21. 25459 C2
22. 25235 C2 33 +4
23. 26305 C2 32 4
24. 26139 C2 30 +3
25. 26160 C2 22 2
26. 26180 C2 30 +3
27. 26194 C2 28 +3
28. 26196 C2 20 2
29. 26201 C2 21 2
30. 26276 C2 32 4
3 rok - kierunek Lekarski - 2014/2015
4
Lp. Nr alb. Gr.

1. 26153 D1 20 2
2. 26157 D1 20 2
3. 26158 D1 34 4
4. 26161 D1 22 2
5. 26171 D1 26 3
6. 25262 D1 20 2
7. 26283 D1 20 2
8. 27021 D1 25 3
9. 27017 D1 27 3
10. 26132 D1 18 2
11. 25587 D1 26 3
12. 24307 D1 33 4
13. 26131 D1 20 2
14. 26643 D1 16 2
15. 26159 D1 32 4
16. 25651 D1 14 2
17. 26229 D1 24 3
18. 27169 D1 21 2
19. 25413 D2 21 2
20. 26260 D2 32 4
21. 26235 D2 26 3
22. 26256 D2 27 3
23. 25479 D2 25 3
24. 26241 D2 32 4
25. 23836 IPS 20 2
26. 26277 D2 17 2
27. 26174 D2
28. 26207 D2 24 3
29. 26245 D2 24 3
3 rok - kierunek Lekarski - 2014/2015
5
Lp. Nr alb. Gr.

1. 26204 E1 20 2
2. 26197 E1 12 2
3. 27020 E1 20 2
4. 26178 E1 27 3
5. 26184 E1 15 2
6. 23138 E1 20 2
7. 26217 E1 34 4
8. 26173 E1 35 +4
9. 26176 E1 25 3
10. 26202 E1 29 +3
11. 26175 E1 23 2
12. 26191 E1 19 2
13. 26188 E1 16 2
14. 25257 E1 30 +3
15. 26206 E1 25 3
16. 24961 E1 26 3
17. 26367 E1 13 2
18. 26227 E1 21 2
19. 26183 E2 27 3
20. 26354 E2 32 4
21. 26645 E2 31 +3
22. 26213 E2 22 2
23. 25092 E2 17 2
24. 26224 E2 11 2
25. 26236 E2 33 4
26. 26223 E2 27 3
27. 25484 E2 21 2
3 rok - kierunek Lekarski - 2014/2015
6
Lp. Nr alb. Gr.

Lp. Nr alb. Gr.
1. 26300 F1 29 +3
2. 26252 F1 23 2
3. 26266 F1 18 2
4. 26647 F1 17 2
5. 26624 F1 25 3
6. 26246 F1 30 +3
7. 26648 F1 31 +3
8. 26272 F1 29 +3
9. 26296 F1 25 3
10. 26299 F1 28 +3
11. 26302 F1 19 2
12. 25965 F1 19 2
13. 25467 F1 20 2
14. 24326 F1 22 2
15. 26270 F1 28 +3
16. 26271 F1 30 +3
17. 26275 F1 15 2
18. 26279 F1 29 +3
19. 25959 F2 17 2
20. 26257 F2 24 3
21. 26286 F2 17 2
22. 26292 F2 19 2
23. 26293 F2 20 2
24. 24954 F2 22 2
25. 26238 F2 29 +3
26. 26281 F2 16 2
27. 25381 F2 11 2
28. 26304 F2 27 3
29. 27118 F2 23 2

OGŁOSZENIE


dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego

Zaliczenie testowe z farmakologii odbędzie się
15.04.2015r. o godz. 16.00 (wskazane zgłoszenie się 5 min. wcześniej)
grupy A, B, C - w Starej Sali Wykładowej – Pomorzany
grupy D, E, F – w Katedrze Farmakologii
Na zaliczeniu niedopuszczalne jest posiadanie telefonów
komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych!!!

OGŁOSZENIE


Przedterminy z farmakologii
dla IV roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Nauczania w J. Angielskim
oraz
dla III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
odbędą się :

22.05.2015 od godz. 9.00
28.05. 2015 od godz. 15.00
02.06.2015 od godz. 13.00

Zapisy w sekretariacie Katedry Farmakologii PUM
pod nr tel. 91 466 15 89  i  91 466 15 90
oraz email: farmakol@pum.edu.pl

OGŁOSZENIE DLA IV ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO


ZALICZENIE POPRAWKOWE TESTU DLA STUDENTÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
13.04.2015 R. W GODZ. WYKŁADU (16.40). OBECNOŚĆ OSÓB, KTÓRE NIE
ZALICZYŁY I TERMINU OBOWIĄZKOWA.
W TYM DNIU POZOSTALI STUDENCI NIE PRZYCHODZĄ NA WYKŁAD.
TERMINY WYKŁADÓW ULEGAJĄ PRZESUNIĘCIU O JEDEN TYDZIEŃ.
PRZYPOMINAMY, ŻE OBECNOŚĆ NA WYKŁADACH JEST OBOWIĄZKOWA.


OGŁOSZENIE !
Egzamin z farmakologii dla III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego odbędzie się  1.07.2015 (środa) o godz. 11.00- 13.30.

Egzamin z farmakologii dla IV roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim odbędzie  się 7.07.2015  (wtorek) o godz.
11.30- 13.30.
24344
    • 24344177068
    • 331176244

Galeria Wideo

Centrum Diagnostyki i
Leczenia Nowotworów
Dziedzicznych

Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych

Kalendarium

<< April 2015 >>
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
»     1
2
3
4
5
» 6
7
8
9
10
11
12
» 13
14
15
16
17
18
19
» 20
21
22
23
24
25
26
» 27
28
29
30