Wyniki - Ogloszenia

U W A G A !!!!!
Przedterminy z farmakologii
dla IV roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Nauczania w J. Angielskim
oraz
dla III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
odbędą się :

22.05.2015 od godz. 9.00 - nie uległy zmianie 

26.05.2015 r. będą od 10.00

 28.05. 2015 od godz. 9.00 dla Wydziału Lekarskiego, od godz. 15.00 dla Wydziału Stomatologii


02.06.2015 od godz. 10.00 dla Wydziału Lekarskiego, od 13.00 dla Wydziału Stomatologii

Informacje w sekretariacie Katedry Farmakologii PUM
pod nr tel. 91 466 15 89 i 91 466 15 90
oraz email: farmakol@pum.edu.pl

-----------------------------------------------------

Wyniki zaliczenia dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Skala ocen: 2015.05.20

40 –38 - 5
37 – 35 - +4
34 - 32 - 4
31 – 28 - +3
27 - 24 - 3
23 i < - 2

Lp. Nr alb. Gr.
1. 26179 A1 27 3
2. 26124 A1 13 2
3. 20606 A1 14 2
4. 26216 A1 32 4
5. 25136 A1 36 +4
6. 26146 A1 15 2
7. 24417 A1 22 2
8. 26166 A1 35 +4
9. 26258 A1 31 +3
10. 26644 A1 30 +3
11. 27016 A1 30 +3
12. 26189 A1 33 4
13. 26263 A1 30 +3
14. 26136 A1 29 +3
15. 26155 A1 40 5
16. 26285 A1 37 +4
17. 26249 A1 36 +4
18. 26288 A1 20 2
19. 26151 A2 24 3
20. 26185 A2 33 4
21. 25084 A2 26 3
22. 26659 A2 16 2
23. 25114 A2 21 2
24. 26259 A2 30 +3
25. 25163 A2 21 2
26. 25460 A2 12 2
27. 25448 A2 13 2
28. 27734 A2 30 +3
29. 24047 A2 28 +3

Lp. Nr alb. Gr.
1. 26230 B1 12 2
2. 26264 B1 14 2
3. 26221 B1 13 2
4. 26167 B1
5. 26254 B1 31 +3
6. 26156 B1 36 +4
7. 26172 B1 34 4
8. 26193 B1 32 4
9. 26231 B1 35 +4
10. 26239 B1 30 +3
11. 25233 B1 33 4
12. 26274 B1 26 3
13. 26122 B1 27 3
14. 26212 B1 19 2
15. 26280 B1 37 +4
16. 26126 B1 29 +3
17. 26269 B1 35 +4
18. 26134 B2 12 2
19. 26195 B2 33 4
20. 25132 B2 22 2
21. 26353 B2 24 3
22. 25164 B2 13 2
23. 26267 B2 22 2
24. 26294 B2 16 2
25. 26297 B2 34 4
26. 27015 B2 35 +4
27. 25181 B2
28. A.J. B 11 2

Lp. Nr alb. Gr.
1. 26123 C1 30 +3
2. 23733 C1 21 2
3. 26150 C1 17 2
4. 26203 C1 19 2
5. 26248 C1 30 +3
6. 26268 C1 30 +3
7. 26121 C1 24 3
8. 26162 C1 26 3
9. 26154 C1 23 2
10. 26198 C1 23 2
11. 26237 C1 22 2
12. 26289 C1 29 +3
13. 26642 C1 14 2
14. 26133 C1 30 +3
15. 25720 C1 19 2
16. 22538 C1 11 2
17. 25456 C1 14 2
18. 26242 C1 23 2
19. 26127 C2 34 4
20. 26164 C2 27 3
21. 25459 C2 32 4
22. 25235 C2 37 +4
23. 26305 C2 30 +3
24. 26139 C2 27 3
25. 26160 C2 17 2
26. 26180 C2 35 +4
27. 26194 C2 18 2
28. 26196 C2 20 2
29. 26201 C2 25 3
30. 26276 C2 31 +3

Lp. Nr alb. Gr.
1. 26153 D1 30 +3
2. 26157 D1 28 +3
3. 26158 D1 29 +3
4. 26161 D1 26 3
5. 26171 D1 31 +3
6. 25262 D1 18 2
7. 26283 D1 23 2
8. 27021 D1 25 3
9. 27017 D1 34 +4
10. 26132 D1 20 2
11. 25587 D1 20 2
12. 24307 D1 37 +4
13. 26131 D1 20 2
14. 26643 D1 16 2
15. 26159 D1 26 3
16. 25651 D1 15 2
17. 26229 D1 27 3
18. 27169 D1 24 3
19. 25413 D2 26 3
20. 26260 D2 31 +3
21. 26235 D2 29 +3
22. 26256 D2 24 3
23. 25479 D2 22 2
24. 26241 D2 35 +4
25. 23836 IPS
26. 26277 D2 17 2
27. 26174 D2
28. 26207 D2 22 2
29. 26245 D2 21 2

Lp. Nr alb. Gr.
1. 26204 E1 17 2
2. 26197 E1 18 2
3. 27020 E1 18 2
4. 26178 E1 30 +3
5. 26184 E1 18 2
6. 23138 E1 27 3
7. 26217 E1 33 4
8. 26173 E1 36 +4
9. 26176 E1 23 2
10. 26202 E1 27 3
11. 26175 E1 27 3
12. 26191 E1 19 2
13. 26188 E1 26 3
14. 25257 E1 25 3
15. 26206 E1 26 3
16. 24961 E1
17. 26367 E1 28 +3
18. 26227 E1 20 2
19. 26183 E2 22 2
20. 26354 E2 33 4
21. 26645 E2 33 4
22. 26213 E2 25 3
23. 25092 E2 13 2
24. 26224 E2
25. 26236 E2 32 4
26. 26223 E2 28 +3
27. 25484 E2 12 2

Lp. Nr alb. Gr.
1. 26300 F1 25 3
2. 26252 F1 21 2
3. 26266 F1 23 2
4. 26647 F1 17 2
5. 26624 F1 16 2
6. 26246 F1 24 3
7. 26648 F1 23 2
8. 26272 F1 19 2
9. 26296 F1 25 3
10. 26299 F1 29 +3
11. 26302 F1 10 2
12. 25965 F1 18 2
13. 25467 F1 18 2
14. 24326 F1 25 3
15. 26270 F1 22 2
16. 26271 F1 26 3
17. 26275 F1 16 2
18. 26279 F1 25 3
19. 25959 F2 15 2
20. 26257 F2 20 2
21. 26286 F2 17 2
22. 26292 F2 10 2
23. 26293 F2 25 3
24. 24954 F2 28 +3
25. 26238 F2 20 2
26. 26281 F2 15 2
27. 25381 F2 18 2
28. 26304 F2 25 3
29. 27118 F2 22 2

-------------------------------------------

Egzamin z Farmakologii dla studentów IV roku Analityki Medycznej
odbędzie się w Katedrze Farmakologii PUM
26.05.2015 o godzinie 15:00

Przypominamy, że podczas egzaminu obowiązuje zakaz posiadania urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość z innymi osobami (zgodnie z zarządzeniem Rektora PUM nr 72/2012).

-------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E 

Prosimy, studentów z IV roku Wydziału Lekarskiego i Oddziałem Nauczania
w Języku Angielskim i III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, które zapisały się na przedtermin, a nie uzyskały średniej o poinformowanie w sekretariacie  tel .91 466 15 89 i 91 466 15 90
oraz email: farmakol@pum.edu.pl

-------------------------------------------------

OGŁOSZENIE !
Egzamin z farmakologii dla III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego odbędzie się  1.07.2015 (środa) o godz. 11.00- 13.30.

Egzamin z farmakologii dla IV roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim odbędzie  się 7.07.2015  (wtorek) o godz.
11.30- 13.30.
24344
    • 24344189774
    • 331176321

Galeria Wideo

Centrum Diagnostyki i
Leczenia Nowotworów
Dziedzicznych

Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych

Kalendarium

<< May 2015 >>
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
»         1
2
3
» 4
5
6
7
8
9
10
» 11
12
13
14
15
16
17
» 18
19
20
21
22
23
24
» 25
26
27
28
29
30
31