Wyniki - Ogloszenia

 O G Ł O S Z E N I E

Indeksy studentów IV roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w J. Angielskim i III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z farmakologii będą podpisywane we wrzesniu 2014

-------------------------     "      --------------------------- 

O G Ł O S Z E N I E

Terminy egzaminów poprawkowych z farmakologii dla IV roku Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w J. Angielskim
i III roku Lekarsko-Stomatologicznego:
I termin poprawkowy:
                    

                       1.09.2014 - brak wolnych miejsc                      

2.09.2014- brak wolnych miejsc

8.09.20 14- brak wolnych miejsc

9.09.2014
II termin poprawkowy:
18.09.2014
19.09.2014
godzina 9.00
Zapisy w sekretariacie Katedry Farmakologii od 8.00 – 14.00
Nr tel. 91 466 15 89 i 91 466 15 90
Adres mailowy: farmakol@pum.edu.pl

-------------------------     "      --------------------------- 

                                                                                                                    24344
    • 24344154823
    • 331175875

Galeria Wideo

Praktyki studenckie
w szpitalach niemieckich

Praktyki studenckie w szpitalach niemieckich

Kalendarium

<< October 2014 >>
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
»     1
2
3
4
5
» 6
7
8
9
10
11
12
» 13
14
15
16
17
18
19
» 20
21
22
23
24
25
26
» 27
28
29
30
31