Jesteś tutaj: Strona Główna  >  Wydziały  >  Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  >  Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii

Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel.: (091) 48 70032; (091) 425 34 78,
fax: (091) 48 70032,
e-mail: sekrpato@pum.edu.pl

strona Usługowej Pracowni Cyto-Histopatologicznej Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

-----------------------------------------

-------------------------------------

II termin poprawkowy kolokwium I, II i III dla studentów II i III roku WL odbędzie się 12.05.2014 o godzinie 19.00 w Sali Wykładowej SPSK-1, Unii Lubelskiej 1

------------------------------------

II termin poprawkowy kolokwium V, VI, VII dla studentów IV roku WL odbędzie się 12.05.2014 o godzinie 19.00 w Sali Wykładowej SPSK-1, Unii Lubelskiej 1

-----------------------------------

The 2nd re-take of the 1st,The 2nd and 3rd test for the 2nd and 3rd year Faculty of Medicine: 12.05.2014, 19:45, Main Lecture Hall SPSK-1, Unii Lubelskiej 1.

The 2nd re-take of the 2nd test for the 2nd year Faculty of Medicine: 25.04.2014, 19.00 New Medical Technology Center, room #11/12 

Students of the 2nd year Faculty of Medicine may attend the 2nd re-take of the 2nd test either 12.05.2014 or 25.04.2014.

--------------------------------

 The 2nd re-take of the 5th, 6th and 7th test for the 4th year Faculty of Medicine: 12.05.2014, 19:45, Main Lecture Hall SPSK-1, Unii Lubelskiej 1.

---------------------------------------

Instrukcja korzystania z bazy cyfrowych preparatów Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

Digital slides database usage instruction

Imagescope installation and quick start guide

Link do programu ImageScope: ImageScope_v1112760.exe

----------------------------

PATOMORFOLOGIA 2013/2014

Wykłady dla studentów IV roku WL od 16.10.2013 będą odbywać się w środy w godz. 12.30 - 13.15 w Sali Wykładowej SPSK-1, ul. Unii Lubelskiej 1.

Podręczniki zalecane dla studentów II, III i IV roku Wydziału Lekarskiego Z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz studentów II i III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:

 • „Patologia znaczy słowo o chorobie". J. Stachura i W. Domagała. Wyd. PAU, Kraków, wyd. II, t.I, 2008 (ISBN 978-83-60183-64-9), t.II 2009 (ISBN 978-83–60184–02-8)
 • „Atlas histopatologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 (ISBN 10:83-200-3476-0 lub ISBN 13:978-83-200-3476-9)
 • „Podstawy patologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 (ISBN: 978-83-200-3499-8)

II rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (NOWY PROGRAM):

III rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

Do kolokwium ze "Zmian wstecznych i rozplemowych" w zakresie LITHIASIS obowiązują zagadnienia opisane w podrozdziałach "Kamica nerkowa" - tom II, str. 942-3 i "Kamica żółciowa" - tom II, str. 873-5

IV rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

II rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny (NOWY PROGRAM):

PRZEDMIOT: PATOMORFOLOGIA

PRZEDMIOT: PATOLOGIA JAMY USTNEJ

III rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny:

PRZEDMIOT: PATOMORFOLOGIA

PRZEDMIOT: PATOLOGIA JAMY USTNEJ

II rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia medyczna:

III rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna:

przedmiot: PATOMORFOLOGIA

przedmiot: CYTOLOGIA KLINICZNA

I i II rok Wydz. Nauk o Zdrowiu - kierunek położnictwo

Zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej 2013/2014

----------------------------------------------------------------------------

PATHOMORPHOLOGY 2013/2014

2nd year of the Faculty of Medicine (NEW PROGRAM):

3rd year of the Faculty of Medicine:

4th year of the Faculty of Medicine:

2nd year of the Faculty of Dentistry (NEW PROGRAM):

subject: PATHOMORPHOLOGY

subject: ORAL PATHOLOGY

3rd year of the Faculty of Dentistry:

subject: PATHOMORPHOLOGY

subject: ORAL PATHOLOGY

----------------------------

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego, III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego, II roku Wydz. Nauk o Zdrowiu oraz II i III roku Wydz. Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego i III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego w programie anglojęzycznym
 • prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
 • staże z patomorfologii do innych specjalizacji
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza 

 Zasadnicza problematyka naukowa

 • kompleksowa diagnostyka cytologiczna i histologiczna nowotworów z zastosowaniem technik immunocyto- i histochemicznych
 • badanie prognostycznego znaczenia markerów biologicznych wykrywanych w nowotworach złośliwych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi u kobiet

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
 • poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem sutka, rakiem jelita grubego, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego

Stosowane techniki badawcze

 • immunocytochemia, immunohistochemia, automatyczna komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia elektronowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie - w rozszerzonym zakresie

Działalność medyczno-usługowa

 • ścisła specjalność: cytodiagnostyka nowotworów, patomorfologia onkologiczna
 • pełen profil badań histopatologicznych (w tym ocena węzłów chłonnych, szpików, biopsji gruboigłowych wątroby i nerek)
 • wczesna diagnostyka nowotworów ze szczególnym zastosowaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i cytodiagnostyki szyjki macicy; ocena rokowania w raku sutka u kobiet z zastosowaniem nowoczesnych markerów biologicznych wykrywanych metodami immunohistochemicznymi (ER, PR, HER2) i metodą FISH (HER2); ocena mutacji genu KRAS i ekspresji EGFR w raku jelita grubego
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: profilaktyczne badania cytologiczne szyjki macicy wykonywane wg standardów International (and American) Academy of Cytology, WHO i UE; diagnostyka nowotworów za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigowej pod kontrolą ultrasonografii i tomografii komputerowej; badania immunohistochemiczne i immunocytochemiczne w diagnostyce nowotworów; ocena rokowania w raku sutka za pomocą oceny czynników biologicznych, szczególnie receptora estrogenowego i markerów proliferacyjnych wykrywanych immunohistochemicznie i ocenianych za pomocą komputerowej analizy obrazu (MIB1)
                                                                                                  9225
  • 9225493554
  • 9241157723
  • 9253154536
  • 9249153234
  • 344297121
  • 930968265
  • 933867591
  • 925755774
  • 173853428
  • 928147359
  • 922142566
  • 930540378
  • 934539307
  • 929737227
  • 929337033
  • 932535910
  • 924535340
  • 926933946
  • 931933840
  • 926533374
  • 341131059
  • 931330602
  • 926129867
  • 927727726
  • 930125463
  • 2604425326
  • 927325251
  • 923324063
  • 921723744
  • 3844222267
  • 923722183
  • 928921639
  • 928521300
  • 370620245
  • 2074719072
  • 932918102
  • 3828417525
  • 3730116079
  • 3733710800
  • 438658358
  • 544155349

Galeria Wideo

PUM z lotu ptaka

PUM z lotu ptaka

Kalendarium

<< April 2014 >>
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
»   1
2
3
4
5
6
» 7
8
9
10
11
12
13
» 14
15
16
17
18
19
20
» 21
22
23
24
25
26
27
» 28
29
30