Jesteś tutaj: Strona Główna  >  Wydziały  >  Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  >  Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii

Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel.: (091) 48 70032; (091) 425 34 78,
fax: (091) 48 70032,
e-mail: sekrpato@pum.edu.pl

strona Usługowej Pracowni Cyto-Histopatologicznej Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

-----------------------------

Wyniki kolokwiów w dniu 24.01.2015
Results of tests on January 24th, 2015

II WL_24_01.pdf

 II WLEP_24_01.pdf

 BM_24_01.pdf

----------------------------------

Kolokwia poprawkowezmiany

II WLS

 • II termin poprawkowy kolokwium nr 2: 26.01.15 godz. 19.25, Sala Wykładowa SPSK-1
III WL
 • II termin poprawkowy kolokwium nr 6: 26.01.15 godz. 19.00, Sala Wykładowa SPSK-1
 • II termin poprawkowy kolokwium nr 5 26.01.15 godz. 19.25, Sala Wykładowa SPSK-1
IV WL
 •  I termin poprawkowy kolokwium nr 6: 26.01.15 godz. 18.00 Sala Wykładowa SPSK-1 
II WL
 •  I termin poprawkowy kolokwium nr 2: 26.01.15 godz. 18.00 Sala Wykładowa SPSK-1 
-----------------------------------

 Re-takes - update (23.01.2015)

2nd year Faculty of Dentistry

 • the 2nd re-take of the 1st test: 26.01.15 at 19.00, Main Lecture Hall SPSK-1, UNII LUBELSKIEJ 1
 • the 2nd re-take of the 2nd test: 26.01.15 at 19.25, Main Lecture Hall SPSK-1, UNII LUBELSKIEJ 1
3rd year Faculty of Medicine
 • the 2nd re-take of the 5th test: 26.01.15 at 19.00, Main Lecture Hall SPSK-1, UNII LUBELSKIEJ 1
 • the 2nd re-take of the 6th test: 26.01.15 at 19.25, Main Lecture Hall SPSK-1, UNII LUBELSKIEJ 1
4th year Faculty of Medicine
 • the 1st re-take of the 6th test: 26.01.15 at 18.25, Main Lecture Hall SPSK-1, UNII LUBELSKIEJ 1
2nd year Faculty of Medicine
 • the 1st re-take of the 2nd test: 26.01.15 at 18.25, Main Lecture Hall SPSK-1, UNII LUBELSKIEJ 1

 -----------------------------------

Instrukcja korzystania z bazy cyfrowych preparatów Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

Digital slides database usage instruction

Imagescope installation and quick start guide

Link do programu ImageScope: ImageScope_v1112760.exe

----------------------------

PATOMORFOLOGIA 2014/2015

Egzamin z patomorfologii dla studentów III roku Wydz. Lekarskiego (nowy program) i II roku Wydz. lekarsko - Stomatologicznego (sesja zimowa 2014/2015):

Examination in pathomorphology for the 3rd year students of the Faculty of Medicine and 2nd year students of the Faculty of Dentistry (winter examination session 2014/2015):

------------------------------------

Podręczniki zalecane dla studentów II, III i IV roku Wydziału Lekarskiego Z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz studentów II roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:

 
 • „Patologia Robbinsa”, wyd. II polskie, red. W. Olszewski. Wyd. Elsevier, rok wydania: 2014 (ISBN: 978-83-7609-903-3) 
 • Patologia znaczy słowo o chorobie". J. Stachura i W. Domagała. Wyd. PAU, Kraków, wyd. II, t.I, 2008 (ISBN 978-83-60183-64-9), t.II 2009 (ISBN 978-83–60184–02-8)
 • „Atlas histopatologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 (ISBN 10:83-200-3476-0 lub ISBN 13:978-83-200-3476-9)
 • „Podstawy patologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 (ISBN: 978-83-200-3499-8)

II rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (NOWY PROGRAM):

III rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (NOWY PROGRAM):

Terminy wykładów dla studentów III roku WL: 29.9.2014; 6.10.2014; 13.10.2014; 20.10.2014; 27.10.2014; 17.11.2014; 24.11.2014; 1.12.2014.

IV rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

Następny wykład z patomorfologii dla studentów IV roku WL odbędzie się dnia 21.01.2015.

II rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny (NOWY PROGRAM):

PRZEDMIOT: PATOMORFOLOGIA

II rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia medyczna:

III rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna:

przedmiot: PATOMORFOLOGIA

----------------------------------------------------------------------------

PATHOMORPHOLOGY 2014/2015

2nd year of the Faculty of Medicine (NEW PROGRAM):

3rd year of the Faculty of Medicine (NEW PROGRAM):

4th year of the Faculty of Medicine:

2nd year of the Faculty of Dentistry (NEW PROGRAM):

subject: PATHOMORPHOLOGY

----------------------------

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego, III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego, II roku Wydz. Nauk o Zdrowiu oraz II i III roku Wydz. Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego i III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego w programie anglojęzycznym
 • prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
 • staże z patomorfologii do innych specjalizacji
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza 

 Zasadnicza problematyka naukowa

 • kompleksowa diagnostyka cytologiczna i histologiczna nowotworów z zastosowaniem technik immunocyto- i histochemicznych
 • badanie prognostycznego znaczenia markerów biologicznych wykrywanych w nowotworach złośliwych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi u kobiet

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
 • poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem sutka, rakiem jelita grubego, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego

Stosowane techniki badawcze

 • immunocytochemia, immunohistochemia, automatyczna komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia elektronowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie - w rozszerzonym zakresie

Działalność medyczno-usługowa

 • ścisła specjalność: cytodiagnostyka nowotworów, patomorfologia onkologiczna
 • pełen profil badań histopatologicznych (w tym ocena węzłów chłonnych, szpików, biopsji gruboigłowych wątroby i nerek)
 • wczesna diagnostyka nowotworów ze szczególnym zastosowaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i cytodiagnostyki szyjki macicy; ocena rokowania w raku sutka u kobiet z zastosowaniem nowoczesnych markerów biologicznych wykrywanych metodami immunohistochemicznymi (ER, PR, HER2) i metodą FISH (HER2); ocena mutacji genu KRAS i ekspresji EGFR w raku jelita grubego
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: profilaktyczne badania cytologiczne szyjki macicy wykonywane wg standardów International (and American) Academy of Cytology, WHO i UE; diagnostyka nowotworów za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigowej pod kontrolą ultrasonografii i tomografii komputerowej; badania immunohistochemiczne i immunocytochemiczne w diagnostyce nowotworów; ocena rokowania w raku sutka za pomocą oceny czynników biologicznych, szczególnie receptora estrogenowego i markerów proliferacyjnych wykrywanych immunohistochemicznie i ocenianych za pomocą komputerowej analizy obrazu (MIB1)

---------------------------------

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                    9225
  • 9225627921
  • 9253208057
  • 9249183217
  • 9241175359
  • 3442109667
  • 930984799
  • 933878748
  • 925766881
  • 173860932
  • 928153859
  • 922151650
  • 930550492
  • 934547078
  • 929746348
  • 932544895
  • 500944573
  • 929344396
  • 926941460
  • 931941135
  • 926540311
  • 924540305
  • 931335784
  • 341135422
  • 926135390
  • 927732734
  • 2604429870
  • 927329757
  • 930128346
  • 3844228284
  • 923326721
  • 921726344
  • 928925586
  • 928524457
  • 923724312
  • 370623243
  • 932920713
  • 3828420024
  • 3730119833
  • 3733712819
  • 438659709
  • 544156930
  • 76026553

Galeria Wideo

Centrum Diagnostyki i
Leczenia Nowotworów
Dziedzicznych

Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych

Kalendarium

<< January 2015 >>
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
»       1
2
3
4
» 5
6
7
8
9
10
11
» 12
13
14
15
16
17
18
» 19
20
21
22
23
24
25
» 26
27
28
29
30
31