Jesteś tutaj: Strona Główna  >  Wydziały  >  Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  >  Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii

Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel.: (091) 48 70032; (091) 425 34 78,
fax: (091) 48 70032,
e-mail: sekrpato@pum.edu.pl

strona Usługowej Pracowni Cyto-Histopatologicznej Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

 -----------------------------------------

Egzamin ZKP 

 ZKP 14.pdf

-----------------------------------------

KOLOKWIA POPRAWKOWE

re-takes

 • 04.09.2014: IV termin poprawkowy I i II kolokwium dla studentów II i III roku WL oraz V i VI kolowkium dla studentów IV roku WL.
 • 04.09.2014: the 4th re-take of the 1st and 2nd test for the 2nd and 3rd year students Faculty of Medicine and 5th and 6th test for the 4th year students Faculty of Medicine.
 • 05.09.2014: IV termin poprawkowy III i IV kolokwium dla studentów II i III roku WL oraz VII i VIII kolowkium dla studentów IV roku WL.
 • 05.09.2014: the 4th re-take of the 3rd and 4th test for the 2nd and 3rd year students Faculty of Medicine and 7th and 8th test for the 4th year students Faculty of Medicine

 Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

Time and place will be posted later.


EGZAMINY - TERMINY POPRAWKOWE

 • 11.09.2014: I termin poprawkowy egzaminu praktycznego dla studentów IV roku WL i III roku WLS
 • 12.09.2014: I termin poprawkowy egzaminu testowego dla studentów IV roku WL i III roku WLS
 • 18.09.2014: II termin poprawkowy egzaminu praktycznego dla studentów IV roku WL i III roku WLS
 • 19.09.2014: II termin poprawkowy egzaminu testowego dla studentów IV roku WL i III roku WLS
Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

 • EXAMS - RE-TAKES
 • 11.09.2014: 1st re-take of the practical exam for the 4th year students Faculty of Medicine.
 • 12.09.2014: 1st re-take of the theory exam for the 4th year students Faculty of Medicine.
 • 18.09.2014: 2nd re-take of the practical exam for the 4th year students Faculty of Medicine.
 • 19.09.2014: 2nd re-take of the theory exam for the 4th year students Faculty of Medicine.
 • Time and place will be posted later.

  ----------------------------------------

  Karty będą przyjmowane w Zakładzie Patomorfologii 12.09.2014.

  Academic Achievements Records cards can be delivered to the Dep.of Pathomorfology on 12.09.2014 .

  ----------------------------------------

Instrukcja korzystania z bazy cyfrowych preparatów Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

Digital slides database usage instruction

Imagescope installation and quick start guide

Link do programu ImageScope: ImageScope_v1112760.exe

----------------------------

PATOMORFOLOGIA 2013/2014

Wykłady dla studentów IV roku WL od 16.10.2013 będą odbywać się w środy w godz. 12.30 - 13.15 w Sali Wykładowej SPSK-1, ul. Unii Lubelskiej 1.

Podręczniki zalecane dla studentów II, III i IV roku Wydziału Lekarskiego Z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz studentów II i III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:

 • „Patologia znaczy słowo o chorobie". J. Stachura i W. Domagała. Wyd. PAU, Kraków, wyd. II, t.I, 2008 (ISBN 978-83-60183-64-9), t.II 2009 (ISBN 978-83–60184–02-8)
 • „Atlas histopatologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 (ISBN 10:83-200-3476-0 lub ISBN 13:978-83-200-3476-9)
 • „Podstawy patologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 (ISBN: 978-83-200-3499-8)

II rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (NOWY PROGRAM):

III rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

Do kolokwium ze "Zmian wstecznych i rozplemowych" w zakresie LITHIASIS obowiązują zagadnienia opisane w podrozdziałach "Kamica nerkowa" - tom II, str. 942-3 i "Kamica żółciowa" - tom II, str. 873-5

IV rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

II rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny (NOWY PROGRAM):

PRZEDMIOT: PATOMORFOLOGIA

PRZEDMIOT: PATOLOGIA JAMY USTNEJ

III rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny:

PRZEDMIOT: PATOMORFOLOGIA

PRZEDMIOT: PATOLOGIA JAMY USTNEJ

II rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia medyczna:

III rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna:

przedmiot: PATOMORFOLOGIA

przedmiot: CYTOLOGIA KLINICZNA

I i II rok Wydz. Nauk o Zdrowiu - kierunek położnictwo

Zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej 2013/2014

----------------------------------------------------------------------------

PATHOMORPHOLOGY 2013/2014

2nd year of the Faculty of Medicine (NEW PROGRAM):

3rd year of the Faculty of Medicine:

4th year of the Faculty of Medicine:

2nd year of the Faculty of Dentistry (NEW PROGRAM):

subject: PATHOMORPHOLOGY

subject: ORAL PATHOLOGY

3rd year of the Faculty of Dentistry:

subject: PATHOMORPHOLOGY

subject: ORAL PATHOLOGY

----------------------------

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego, III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego, II roku Wydz. Nauk o Zdrowiu oraz II i III roku Wydz. Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego i III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego w programie anglojęzycznym
 • prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
 • staże z patomorfologii do innych specjalizacji
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza 

 Zasadnicza problematyka naukowa

 • kompleksowa diagnostyka cytologiczna i histologiczna nowotworów z zastosowaniem technik immunocyto- i histochemicznych
 • badanie prognostycznego znaczenia markerów biologicznych wykrywanych w nowotworach złośliwych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi u kobiet

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
 • poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem sutka, rakiem jelita grubego, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego

Stosowane techniki badawcze

 • immunocytochemia, immunohistochemia, automatyczna komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia elektronowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie - w rozszerzonym zakresie

Działalność medyczno-usługowa

 • ścisła specjalność: cytodiagnostyka nowotworów, patomorfologia onkologiczna
 • pełen profil badań histopatologicznych (w tym ocena węzłów chłonnych, szpików, biopsji gruboigłowych wątroby i nerek)
 • wczesna diagnostyka nowotworów ze szczególnym zastosowaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i cytodiagnostyki szyjki macicy; ocena rokowania w raku sutka u kobiet z zastosowaniem nowoczesnych markerów biologicznych wykrywanych metodami immunohistochemicznymi (ER, PR, HER2) i metodą FISH (HER2); ocena mutacji genu KRAS i ekspresji EGFR w raku jelita grubego
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: profilaktyczne badania cytologiczne szyjki macicy wykonywane wg standardów International (and American) Academy of Cytology, WHO i UE; diagnostyka nowotworów za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigowej pod kontrolą ultrasonografii i tomografii komputerowej; badania immunohistochemiczne i immunocytochemiczne w diagnostyce nowotworów; ocena rokowania w raku sutka za pomocą oceny czynników biologicznych, szczególnie receptora estrogenowego i markerów proliferacyjnych wykrywanych immunohistochemicznie i ocenianych za pomocą komputerowej analizy obrazu (MIB1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      9225
  • 9225555103
  • 9253175184
  • 9249164425
  • 9241162449
  • 3442102603
  • 930977938
  • 933870605
  • 925759329
  • 173855456
  • 928149657
  • 922145531
  • 930543745
  • 500941607
  • 934541411
  • 929740407
  • 929339728
  • 932539061
  • 924537087
  • 926936644
  • 931936218
  • 926535492
  • 931332458
  • 341132418
  • 926131582
  • 927729452
  • 2604426890
  • 927326650
  • 930126321
  • 923325096
  • 921724796
  • 3844223968
  • 923722936
  • 928922839
  • 928522348
  • 370621306
  • 932919624
  • 3828418445
  • 3730117195
  • 3733711524
  • 438658867
  • 544155997

Galeria Wideo

Regaty o Puchar Rektora PUM

Regaty o Puchar Rektora PUM

Kalendarium

<< July 2014 >>
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
»   1
2
3
4
5
6
» 7
8
9
10
11
12
13
» 14
15
16
17
18
19
20
» 21
22
23
24
25
26
27
» 28
29
30
31