Jesteś tutaj: Strona Główna  >  Wydziały  >  Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  >  Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii

Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel.: (091) 48 70032; (091) 425 34 78,
fax: (091) 48 70032,
e-mail: sekrpato@pum.edu.pl

strona Usługowej Pracowni Cyto-Histopatologicznej Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

---------------------------------

Odbiór kart 22.09.2014, po godz.14.00.

---------------------------------

Wyniki egzaminów poprawkowych

 IV WLPL 19092014.pdf

IV WLEP 19092014.pdf

III STM 19092014.pdf 

Pł 1 rok 19092014.pdf 

------------------------------------

Kolokwia poprawkowe - wyniki

Re-takes - results

 IV WLPL 08092014.pdf

IV WLEP 09092014.pdf

II WLPL test 1 08092014.pdf

II WLPL test 3 08092014.pdf 

II WLPL test 4 08092014.pdf 

II WLEP test 1 09092014.pdf

II WLEP test 4 09092014.pdf

II WLEP test 2 10.09.2014.pdf 

II WLEP test 3 11092014.pdf

II WLPL 15.09.2014 

III WL nr indeksu 21726 - test 1 (3,0); test 3 (3,0)

III WL nr indeksu 25087 - test 4 (3,0)

III WLS nr indeksu 25509 - PJU cz.II (3,0)

III WLEP index 25303 - test 3 (3,0)

II WL nr indeksu 25460 - test 2 (3,0)

II WL nr indeksu 25457 - test 1 (3,0)

II WL nr indeksu 24409 - test 3 (3,0)

II WLEP test 2 index 24861, 26023 and 26011 (3,0)

II WLEP test 3 index 26106 and 26031 (3,0)

 • -------------------------------

Instrukcja korzystania z bazy cyfrowych preparatów Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

Digital slides database usage instruction

Imagescope installation and quick start guide

Link do programu ImageScope: ImageScope_v1112760.exe

----------------------------

PATOMORFOLOGIA 2013/2014

Wykłady dla studentów IV roku WL od 16.10.2013 będą odbywać się w środy w godz. 12.30 - 13.15 w Sali Wykładowej SPSK-1, ul. Unii Lubelskiej 1.

Podręczniki zalecane dla studentów II, III i IV roku Wydziału Lekarskiego Z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz studentów II i III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:

 • „Patologia znaczy słowo o chorobie". J. Stachura i W. Domagała. Wyd. PAU, Kraków, wyd. II, t.I, 2008 (ISBN 978-83-60183-64-9), t.II 2009 (ISBN 978-83–60184–02-8)
 • „Atlas histopatologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 (ISBN 10:83-200-3476-0 lub ISBN 13:978-83-200-3476-9)
 • „Podstawy patologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 (ISBN: 978-83-200-3499-8)

II rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (NOWY PROGRAM):

III rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

Do kolokwium ze "Zmian wstecznych i rozplemowych" w zakresie LITHIASIS obowiązują zagadnienia opisane w podrozdziałach "Kamica nerkowa" - tom II, str. 942-3 i "Kamica żółciowa" - tom II, str. 873-5

IV rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

II rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny (NOWY PROGRAM):

PRZEDMIOT: PATOMORFOLOGIA

PRZEDMIOT: PATOLOGIA JAMY USTNEJ

III rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny:

PRZEDMIOT: PATOMORFOLOGIA

PRZEDMIOT: PATOLOGIA JAMY USTNEJ

II rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia medyczna:

III rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna:

przedmiot: PATOMORFOLOGIA

przedmiot: CYTOLOGIA KLINICZNA

I i II rok Wydz. Nauk o Zdrowiu - kierunek położnictwo

Zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej 2013/2014

----------------------------------------------------------------------------

PATHOMORPHOLOGY 2013/2014

2nd year of the Faculty of Medicine (NEW PROGRAM):

3rd year of the Faculty of Medicine:

4th year of the Faculty of Medicine:

2nd year of the Faculty of Dentistry (NEW PROGRAM):

subject: PATHOMORPHOLOGY

subject: ORAL PATHOLOGY

3rd year of the Faculty of Dentistry:

subject: PATHOMORPHOLOGY

subject: ORAL PATHOLOGY

----------------------------

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego, III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego, II roku Wydz. Nauk o Zdrowiu oraz II i III roku Wydz. Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego i III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego w programie anglojęzycznym
 • prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
 • staże z patomorfologii do innych specjalizacji
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza 

 Zasadnicza problematyka naukowa

 • kompleksowa diagnostyka cytologiczna i histologiczna nowotworów z zastosowaniem technik immunocyto- i histochemicznych
 • badanie prognostycznego znaczenia markerów biologicznych wykrywanych w nowotworach złośliwych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi u kobiet

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
 • poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem sutka, rakiem jelita grubego, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego

Stosowane techniki badawcze

 • immunocytochemia, immunohistochemia, automatyczna komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia elektronowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie - w rozszerzonym zakresie

Działalność medyczno-usługowa

 • ścisła specjalność: cytodiagnostyka nowotworów, patomorfologia onkologiczna
 • pełen profil badań histopatologicznych (w tym ocena węzłów chłonnych, szpików, biopsji gruboigłowych wątroby i nerek)
 • wczesna diagnostyka nowotworów ze szczególnym zastosowaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i cytodiagnostyki szyjki macicy; ocena rokowania w raku sutka u kobiet z zastosowaniem nowoczesnych markerów biologicznych wykrywanych metodami immunohistochemicznymi (ER, PR, HER2) i metodą FISH (HER2); ocena mutacji genu KRAS i ekspresji EGFR w raku jelita grubego
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: profilaktyczne badania cytologiczne szyjki macicy wykonywane wg standardów International (and American) Academy of Cytology, WHO i UE; diagnostyka nowotworów za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigowej pod kontrolą ultrasonografii i tomografii komputerowej; badania immunohistochemiczne i immunocytochemiczne w diagnostyce nowotworów; ocena rokowania w raku sutka za pomocą oceny czynników biologicznych, szczególnie receptora estrogenowego i markerów proliferacyjnych wykrywanych immunohistochemicznie i ocenianych za pomocą komputerowej analizy obrazu (MIB1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9225
  • 9225568473
  • 9253182102
  • 9249168659
  • 9241165499
  • 3442104060
  • 930979310
  • 933872699
  • 925761680
  • 173856867
  • 928150800
  • 922147364
  • 930546048
  • 934543060
  • 500942399
  • 929742247
  • 929341053
  • 932540609
  • 926937981
  • 924537876
  • 931937749
  • 926536850
  • 931333218
  • 341133211
  • 926132532
  • 927730172
  • 2604427738
  • 927327594
  • 930126842
  • 923325586
  • 921725227
  • 3844225003
  • 928923627
  • 923723417
  • 928523013
  • 370621878
  • 932920028
  • 3828418830
  • 3730117875
  • 3733711881
  • 438659153
  • 544156275

Galeria Wideo

Regaty o Puchar Rektora PUM

Regaty o Puchar Rektora PUM

Kalendarium

<< September 2014 >>
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
» 1
2
3
4
5
6
7
» 8
9
10
11
12
13
14
» 15
16
17
18
19
20
21
» 22
23
24
25
26
27
28
» 29
30