Menu boczne

Treść strony

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier działające na Uczelni

ma stanowić pomost między studentami i absolwentami a rynkiem pracy

Idea Biura Karier

Senat Pomorskiej Akademii Medycznej w dniu 21 stycznia 2004 r. powołał Uczelniane Biuro Karier (UBK) z siedzibą w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą.

W obecnej strukturze uczelni działa Akademickie Biuro Karier (ABK), którego zadaniem jest pomoc studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy, doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego.

Informacje umieszczane są na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier kierowane są do  studentów  i absolwentów Pomorskiego Uniwerytetu Medycznego w Szczecinie.

Oferty Akademickiego  Biura Karier

 • Oferta dla studentów
  • Gromadzenie i udostępnianie ofert praktyk studenckich, kursów językowych, stypendiów krajowych i zagranicznych, gromadzenie i udostępnianie informacji o firmach w kraju i zagranicą
 • Oferta dla absolwentów                               Absolwent-logo
  • gromadzenie informacji o możliwościach dalszego podwyższania kwalifikacji,
  • gromadzenie ofert dot. możliwości pracy jako wolontariusz,
  • gromadzenie informacji o firmach w kraju i za granicą oferujących zatrudnienie
  • gromadzenie informacji o stypendiach naukowych krajowych i zagranicznych
 • Oferta dla pracodawcy
  • przekazywanie nadesłanych ofert pracy zainteresowanym studentom i absolwentom,
  • eksponowanie materiałów informacyjnych firm w Uczelni,
  • umożliwienie korzystania z potencjału naukowego absolwentów,
  • organizowanie bezpośrednich kontaktów studentów z pracodawcami np. w formie wizyt informacyjnych w firmach, konferencji,

ABK pomaga pracodawcom znaleźć odpowiednich kandydatów poprzez wyszukiwanie kandydatów spełniających wymagania wskazane przez instytucję.

Dane kontaktowe:

Akademickie Biuro Karier
Budynek Rektoratu PUM
ul. Rybacka 1 Szczecin
pokój nr 215, II piętro

Kierownik:
mgr Agnieszka Tarnowska

tel. (91) 48 00 723
Biuro czynne jest w godzinach: 7.30 - 15.30

Akademickie Biuro Karier jest tylko przekaźnikiem informacji dostarczanych przez instytucje i nie ponosi odpowiedzialności za treść w nich zawartą

Konkurs: "Innowacyjne metody terapii i rehabilitacji".

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza konkurs: "Innowacyjne metody terapii i rehabilitacji".

Jeśli jesteś ciekawy świata, masz innowacyjny pomysł związany z terapią lub rehabilitacją, ten konkurs jest dla Ciebie! Wystarczy, że wyślesz krótki opis projektu (maksymalnie jedną stronę A4). Najlepsze pomysły zostaną wybrane i zaproszone na warsztaty, po których młodzi naukowcy zaprezentują je na Drzwiach Otwartych 8. marca w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Następnie Kapituła wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych, którzy otrzymają tablet, zdobędą stypendia badawcze oraz możliwość realizacji swojego pomysły!

Gorąco zachęcamy studentów do wzięcia w nim udziału. Termin zgłaszania pomysłów - 20.01.2017r.

Wszelkie szczegóły i regulamin konkursu znajdziecie stronie: http://innowacyjni.umed.pl/

PROGRAM MIĘDZYUCZENIANYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU
OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Drodzy Studenci,

w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ KA2 Project, realizowanego przez konsorcjum uczelni wyższych z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Polski, Grecji, Turcji i Węgier, Warszawski Uniwersytet Medyczny przygotowuje studium wykonalności, dotyczące programu międzyuczelnianych studiów magisterskich na kierunku „Ocena technologii medycznych” (ang. Heath Technology Assessment, HTA).

Nowy program międzyuczelnianych studiów II stopnia powstaje w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie oceny technologii medycznych wśród instytucji prywatnych i publicznych. Dla studentów przewidziano możliwość ubiegania się o stypendia naukowe, udział w kursach i praktykach studenckich oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

Program jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership Project on Joint Curriculum Development in Health Technology Assessment (Nr projektu JoC HTA: 2015-1-TR01-KA203-022402).

Zapraszamy wszystkich studentów do wypełnienia krótkiej ankiety (Student Survey), dostępnej na stronie projektu:

http://www.jochta.net/#

Uzyskane dane posłużą nam do opracowania programu studiów optymalnie dostosowanego do potrzebstudentów i przyszłych pracodawców. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.

ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ BIUR KARIER

1 września 2015 r. oficjalnie powołano Zachodniopomorską Sieć Biur Karier (ZSBK), zrzeszającą w swoich strukturach biura karier większości uczelni z województwa zachodniopomorskiego.

Celem Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier jest:

 • Wzajemna współpraca i rozwój Biur Karier oraz uczelnianych instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 • Wymiana informacji na temat realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego
 • Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne Biura zrzeszone w ZSBK.
 • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym województwa zachodniopomorskiego.
 • Realizowanie wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.

ZSBK na co dzień prowadzić będzie działania w następujących obszarach:

 • Promocji i informacji
 • Programów Unii Europejskiej
 • Publikacji
 • Szkoleń
 • Współpracy z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Więcej informacji w załączeniu.

Osoby zainteresowane współpracą z Zachodniopomorską Siecią Biur Karier zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier Uniwersytetu Szczecińskiego (abk@univ.szczecin.pl, 91 444 37 03).


Pożyczki Globalne dla „Przedsiębiorczości Akademickiej" 

POŻYCZKI GLOBALNE DLA "PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ" - JEREMIE

Prowadzisz firmę i potrzebujesz pieniędzy na jej rozwój?
Nie chcesz płacić odsetek?
Jeśli tak, to Pożyczka Globalna jest dla Ciebie!

logo pożyczek globalnych Jeremie

Pożyczki Globalne dla "Przedsiębiorczości Akademickiej" Banku Gospodarstwa Krajowego będącego Menadżerem Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach RPO WZP 2007-2013  przeznaczone są na finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw, którą prowadzą:

Studenci (studia dzienne, zaoczne)
Absolwenci (48 miesięcy)
Doktoranci
Słuchacze studiów podyplomowych
Pracownicy naukowi.

Mikroprzedsiębiorstwa muszą  prowadzić działalność lub posiadać swoją siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Oferta:
Kwota maks. 75 000 zł
Okres spłaty maks. 72 miesiące (6 lat)
0% wkładu własnego
Oprocentowanie w całym okresie spłaty wynosi 0,00 %
Brak prowizji za udzielenie pożyczki
Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy
Pomoc w wypełnieniu dokumentów

Szczegóły

Powrót
do góry