Menu boczne

Treść strony

Monitoring Karier Zawodowych

W celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie prowadzi działania w zakresie monitorowania karier zawodowych absolwentów.

Absolwenci

Pracodawcy

Formularz kontaktowy dla pracodawców

Program praktyk studenckich w administracji rządowej


Akademickie Biuro Karier

mgr Agnieszka Tarnowska

pokój nr 215
Budynek Rektoratu PUM
ul. Rybacka 1 Szczecin
tel: 91 4800 723
abk@pum.edu.pl

Powrót
do góry