Menu boczne

Treść strony

Absolwenci

Celem badań ankietowych dotyczących monitorowania karier zawodowych jest uzyskanie opinii o programie kształcenia, kadrze dydaktycznej i osiągniętych efektach kształcenia poprzez uzyskanie informacji na temat:
1) aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na rynku pracy,
2) przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia z punktu widzenia potrzeb rynku pracy oraz wymagań stawianych przez pracodawców,
3) dalszych planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów.

Monitorowanie polega na badaniu panelowym przeprowadzanym w trzech etapach:
1) badaniu ankietowym on-line przeprowadzanym do 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów, służącym określeniu sytuacji zawodowej absolwenta PUM oraz podtrzymaniu kontaktu z absolwentem,
2) badaniu ankietowym on-line po trzech i pięciu latach służącym uaktualnieniu sytuacji zawodowej na rynku pracy absolwentów PUM.

W celu przystąpienia do badania ankietowego studenci ostatnich lat poszczególnych kierunków wypełniają deklarację uczestnictwa. Podpisaną deklarację student składa w czasie rozliczania karty obiegowej w dziekanacie swojego wydziału.

Powrót
do góry