Menu boczne

Treść strony

Biuro Rektora

Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Regulamin studiów

Wykaz jednostek

Pełnomocnictwa

Skargi i wnioski

Instrukcja Gospodarowania Mieniem

Infrastruktura Badawcza

Własność Intelektualna

Księga Identyfikacji Wizualnej

Patronat Honorowy Rektora

Instrukcja w sprawie pieczęci

Skład stałych Komisji Senackich


Akty prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU Nr 84, poz. 455).

Ustawa z dnia 10.06.2010 r. o nadaniu PAM w Szczecinie nazwy PUM w Szczecinie.

Powrót
do góry