Menu boczne

Treść strony

Dział Spraw Socjalnych Pracowników

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
(wejście od ul. Podgórnej)

e-mail: dsbp@pum.edu.pl

Kierownik
Jarosław Szczepan
tel. (091) 48 00 745

Specjalista
mgr Małgorzata Salwa
tel. (091) 48 00 746

Godziny pracy:
7.30 - 15"

Zapraszamy do nowowybudowanych domków w Ośrodku Wczasowym PUM w Barlinku.

Ośrodki Wczasowe PUM  
Informacje o imprezach kulturalnych
Dostępne dokumenty i formularze

Szanowni Państwo!

Dział Spraw Socjalnych Pracowników PUM w Szczecinie z przyjemnością zaprasza Pracowników naszej Uczelni, Byłych Pracowników i osoby towarzyszące do udziału w wycieczkach zagranicznych organizowanych w 2017 roku z dofinansowaniem ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PUM. Szczegółowe informacje pod poniższym linkiem:

  1. Szwajcaria – w terminie: 09-16.09., w cenie od 1.360 zł / osobę: szczegóły                                                       
  2. ZAPISY w dniach 13-21.03.2017 r. w godz. 8.00-15.00, po wcześniejszym wpłaceniu zaliczki w kasie PUM. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

    ---

 PROGRAM rekreacyjno-sportowy MULTISPORT oferowany przez BENEFIT Systems- aktualna lista partnerów pod adresem www.benefitsystems.pl / strefa użytkownika. Zapisy do programu miedzy 7 a 17 dniem miesiąca na miesiąc następny.

UWAGA !!!  Decyzją Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Spółka Benefit Systems jest administratorem danych osobowych użytkowników kart sportowych . W związku z tym powinna uzyskać zgodę na przetwarzanie tych danych ( nazwisko i imię osoby posiadajacej kartę oraz numer tej karty sportowej ).  Osoba chcąca korzystać z  karty MultiSport winna wypełnić odpowiedni formularz zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez firmę Benefitsystems i złożyć go w nieprzekraczalnym terminie do 17 - go dnia miesiąca na miesiąc następny w Dziale Spraw Socjalnych Pracowników PUM. Formularze do pobrania poniżej :

Formularz zgody - nowy pracownik

Formularz zgody - os.towarzysząca

Formularz zgody - dziecko do lat 15

Zamówienia bez wymaganej zgody na przetwarzanie danych nie będą realizowane.

...........................................................................................................................................................

Program rekreacyjno-sportowy OKSystem

Od czerwca 2015 r. proponujemy Państwu możliwość korzystania z usług fitness firmy OKSystem. Zgłoszenia do systemu przyjmujemy, podobnie jak do programu MULTISPORT, w terminie 7 - do 17 dzień miesiąca, na miesiąc następny. Oczywiście możliwe jest korzystanie tylko z 1 systemu dofinansowania do zajęć sportowo - rekreacyjnych. Informacje i zapisy kliknij tutaj

Płatność za korzystanie z usług firmy OKSystem będzie odbywać się poprzez potrącenie z wynagrodzenia. W związku z tym prosimy o zgłoszenie się do Działu Spraw Socjalnych PUM w celu wyrażenia pisemnej zgody na w/w potrącenia.

..........................................................................................................................................................................

Powrót
do góry