Menu boczne

Treść strony

Dostępne dokumenty i formularze

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PUM z 07.12.2009 r. (Zarządzenie Rektora Nr 100/20

Regulamin ZFŚS PUM

Terminy turnusów i opłaty za pobyt w Ośrodku Wczsowym PUM w Barlinku w 2018 r.   : terminy i opłaty

Roczny plan rzeczowo-finansowy gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych PUM  w roku 2016 :Plan roczny 2018

Formularz wniosku o dofinansowanie wypoczynku ("wczasy pod gruszą"):wniosek o dopłatę do wypoczynku

Formularz wniosku o przydział wczasów w ośrodkach PUM
Wniosek - przydział miejsc w OW PUM.pdf

Formularz wniosku o dofinansowanie indywidualnych zajęć sportowo-rekreacyjnych:

Wniosek - dopłata do sportu i rekre.pdf

Formularz wniosku o pożyczkę mieszkaniową:

Wniosek - pożyczka mieszkaniowa.pdf

UWAGA !!! - Z dn. 1-IX-2011 r. wprowadzono nowe zasady dopłaty do przedszkoli , fitness i in.  :  Zmiany w regulaminie

tabela dopłat dot. przedszkoli i fitness nowelizowana od dnia 1-IX-2013 r. wprowadzona  zarządzeniem : Dofinansowanie żłobków

Powrót
do góry