Menu boczne

Treść strony

Dział ds. Szpitali Klinicznych

ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

pokój nr 106, I piętro


Pracownicy Działu:

mgr Alicja Kaszubowska - specjalista
tel. (91) 4800 888
fax (91) 4800 705
e-mail: inspkl@pum.edu.pl

Dział ds. Szpitali Klinicznych podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Klinicznych.


Zadania Działu:

  • prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną Prorektora ds. Klinicznych,
  • prowadzi sprawy z zakresu nadzoru nad szpitalami klinicznymi dla których Uniwersytet jest podmiotem tworzącym,
  • sporządza roczne plany kontroli,
  • przeprowadza kontrole planowe i doraźne w szpitalach klinicznych oraz dokonuje oceny działalności szpitali klinicznych,
  • prowadzi sprawy związane z rozpatrywaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków wniesionych do Uniwersytetu dotyczących działalności szpitali klinicznych,
  • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem wniosków w zakresie planowanych przez szpitale inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa oraz w zakresie wydatkowania i rozliczania dotacji przyznanych szpitalom klinicznym,
  • prowadzi sprawy związane z wyborem biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznych sprawozdań finansowych szpitali klinicznych,
  • prowadzi obsługę administracyjną Senackiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych.

Szpitale Kliniczne Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. centrali: (91) 425 3000

tel. sekretariat dyrektora: (91) 425 3002

fax: (91) 425 3001

www.spsk1.szn.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

tel. centrali: (91) 466 1000

tel. sekretariat dyrektora: (91) 466 1010

fax: (91) 466 1015

www.spsk2-szczecin.pl

Powrót
do góry