Menu boczne

Treść strony

Przetargi

Szanowni Państwo,

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie kalendarzy na 2018 rok dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wg załączonego zestawienia.

Oferty prosimy o przesłanie drogą mailową pod adresem: promocja@pum.edu.pl
do 25 sierpnia 2017 roku.
Termin wykonania usługi – 29 września 2017 roku.

Wykaz

Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Powrót
do góry