Menu boczne

Treść strony

Dział Finansowy

KWESTURA

Kwestor mgr Maria Jolanta Nowacka - 91 4800 708
e-mail: mnowacka[at]pum.edu.pl

Zastępcy

mgr inż. Aleksandra Szustakiewicz - 91 4800 722

mgr Sylwia Frąckowiak - 91 4800 710

Dział Finansowy

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, piętro II, pok. 219, 220

Kierownik

mgr Sylwia Frąckowiak - 91 4800 710

Zastępca

mgr Katarzyna Mikołajewska - 91 4800 762

Referenci

mgr Agnieszka Nowicka - 91 4800 711
mgr Karolina Siwiec - 91 4800 711
Renata Grochans - 91 4800 708
email: kwestura[at]pum.edu.pl

Główny kasjer

mgr Małgorzata Nabi - 91 4800 712

Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00

KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

mgr Aneta Baranowska - 91 4800 717

Kwestura obsługuje gospodarkę finansową uczelni, a w szczególności opracowuje projekty planów rzeczowo - finansowych, gromadzi wpływy pieniężne, realizuje wydatki, wykonuje obsługę kasową, prowadzi ewidencję finansowo-księgową, sporządza sprawozdawczość finansowo-księgową oraz sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania prawa w działalności gospodarczej uczelni.
Kwestura obsługuje transfer środków z budżetu dla szpitali klinicznych w zakresie działalności inwestycyjnej.
Kwestura wykonuje formalną i rachunkową kontrolę operacji gospodarczych przeprowadzanych przez jednostki uczelni i jednostki podległe uczelni. Wykonuje analizy finansowe działaności zgodnie z potrzebami.
Zakres działalności kwestury zawierają szczegółowo czynności przypisane poszczególnym działom wchodzącym w jej skład.

Dział Finansowy:

 1. sporządza projekty planów rzeczowo-finansowych uczelni, analizuje ich wykonanie, dokonuje aktualizacji, sporządza inne kalkulacje niezbędne do podejmowania decyzji finansowych,
 2. sporządza plan funduszu wynagrodzeń, kontroluje jego wykonanie, prowadzi sprawozdawczość w tym zakresie,
 3. prowadzi kasę główną uczelni,
 4. współpracuje z bankami obsługującymi uczelnię,
 5. współpracuje z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w zakresie transferu środków na działalność,
 6. opracowuje wnioski w sprawie dotacji budżetowej dla uczelni,
 7. prowadzi dokumentacje dokonywanych operacji finansowych,
 8. dokonuje operacji bankowych w formie bezgotówkowej i gotówkowej,
 9. dokonuje rozliczeń: pobranych zaliczek, zwrotów wydatków, delegacji służbowych i innych,
 10. prowadzi rozliczenia z urzędami skarbowymi w zakresie obowiązujących uczelnię podatków,
 11. odpowiada za terminowe naliczanie składek ZUS,
 12. prowadzi ewidencje umów o wynajem pomieszczeń i umów o używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz inne rozliczenia finansowe związane z eksploatacją obiektów,
 13. prowadzi ewidencję, dystrybucję i rozliczenia druków ścisłego zarachowania,
 14. sporządza listy wypłat dla studentów z tytułu praktyk wakacyjnych i nagród, stypendiów ministra zdrowia i rządu RP,
 15. zawiera umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami fizycznymi, prowadzi rejestr tych umów, zatwierdza merytorycznie dokumenty do wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu,
 16. dokonuje zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego uczestników studium doktoranckiego,
 17. prowadzi ewidencję pobranych zabezpieczeń z tytułu robót budowlanych i remontowych oraz wadium do przetargów, dokonuje rozliczeń z tego tytułu.

Załączniki

Powrót
do góry