Menu boczne

Treść strony

Regulamin

Zasady korzystania z Sieci Komputerowej PAM regulują stosowne przepisy zawarte w udostępnionym Regulaminie. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią powyższego regulaminu i ścisłego przestrzegania zawartych w nim postanowień. Całkowitą odpowiedzialność (w tym materialną) wynikającą z naruszenia zasad regulaminu ponosi wyłącznie użytkownik.

Powrót
do góry