Menu boczne

Treść strony

Zakres prac Działu

Dział informatyki ustala program wdrożenia techniki informatycznej oraz nadzoruje pracę lokalnych systemów w administracji, a w szczególności:

  1. Weryfikuje potrzeby jednostek organizacyjnych administracji w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny, moduły sieci strukturalnej oraz oprogramowanie,
  2. Zarządza urządzeniami infrastruktury informatycznej administracji,
  3. Administruje systemami informatycznymi administracji,
  4. Monitoruje pracę urządzeń, systemów, oprogramowania użytkowego oraz eksploatację zasobów użytkowników w administracji,
  5. Zabezpiecza wykonanie bieżących kopii bezpieczeństwa systemów administracji oraz gromadzonych na nich zasobów użytkowników,
  6. Udziela wsparcia technicznego użytkownikom sieci w zakresie problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych,
  7. Współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za politykę ochrony danych uczelni przechowywanych w lokalnych bazach danych,
  8. Współpracuje z samodzielną pracownią informatyki medycznej i badań jakości kształcenia w zakresie rozwoju lokalnych systemów informatycznych Uczelni,
  9. Współpracuje z sekcjami informatyki szpitali klinicznych w zakresie wykorzystania lokalnych urządzeń,
  10. Współpracuje z firmami informatycznymi w zakresie planowania i wdrażania nowych, lokalnych rozwiązań informatycznych.


Powrót
do góry