Menu boczne

Treść strony

Zakres kompetencji

Dział Informatyki administruje systemami informatycznymi, a w szczególności:

  1. Zarządza urządzeniami infrastruktury sieciowej i serwerowej Uniwersytetu,
  2. Zarządza systemami informatycznymi Uniwersytetu wdrożonymi przez Dział Informatyki oraz nadzoruje zarządzanie pozostałymi systemami informatycznymi,
  3. Monitoruje pracę urządzeń, systemów oraz oprogramowania użytkowego,
  4. Zabezpiecza wykonanie bieżących kopii bezpieczeństwa systemów administracji oraz gromadzonych na nich zasobów użytkowników,
  5. Udziela, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, wsparcia technicznego użytkownikom w zakresie problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych,
  6. Weryfikuje potrzeby jednostek administracyjnych w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny, moduły sieci strukturalnej oraz oprogramowanie,
  7. Prowadzi rejestr licencji na oprogramowanie komputerowe,
  8. Współpracuje z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
  9. Współpracuje z Samodzielną Pracownią Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia w zakresie potrzeb studentów na usługi związane z serwerami studenckimi,
  10. Współpracuje z działami informatyki szpitali klinicznych.
Powrót
do góry