Menu boczne

Treść strony

Sekcja ds. Inwentaryzacji

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

Dział Administracyjno- Gospodarczy

Sekcja ds. Inwentaryzacji

pok. 223, II piętro

e-mail: dinwent@pum.edu.pl

Godziny pracy:

7.30-15.30

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Działu Administracyjno - Gospodarczego

ds. Inwentaryzacji

Dagmara Kulaszewska

dagmara.kulaszewska@pum.edu.pl

tel. 91 48 00 738

SAMODZIELNY REFERENT

ds. inwentaryzacji

Działu Administracyjno - Gospodarczego

Bernadeta Szydo

bernadeta.szydo@pum.edu.pl

STARSZY REFERENT

ds. inwentaryzacji

Działu Administracyjno - Gospodarczego

Beata Golik

beata.golik@pum.edu.pl

Rewers

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej

Zarządzenie 32/2015

Dział Administracyjno - Gospodarczy Sekcja ds. Inwentaryzacji organizuje przeprowadza i realizuje czynności związane z inwentaryzacją składników majątkowych Uczelni, druków ścisłego zarachowania, materiałów, produktów gotowych, a w szczególności:

1. opracowuje czteroletnie plany inwentaryzacji,

2. realizuje roczny plan inwentaryzacji ciągłej rzeczowych składników majątku,

3. przeprowadza inwentaryzacje druków ścisłego zarachowania,

4. podejmuje działania mające na celu właściwe przygotowania pól spisowych do przeprowadzania inwentaryzacji,

5. bierze udział w pracach zespołów spisowych realizujących plan inwentaryzacji ciągłej, zdawczo-odbiorczej, doraźnej,

6. prowadzi postępowania wyjaśniające w celu ustalenia różnic inwentaryzacyjnych,

7. przekłada analizy i wnioski dotyczące gospodarowania składnikami majątkowymi w Uniwersytecie,

8. organizuje i sprawuje obsługę Komisji Inwentaryzacyjnej,

9. opracowuje sprawozdawczość, informacje i korespondencję z zakresu pracy działu.

Powrót
do góry