Menu boczne

Treść strony

Sekcja ds. Inwentaryzacji

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

pok. 223, II piętro

e-mail: dinwent@pum.edu.pl

Godziny pracy:

7.30-15.30

SPECJALISTA DS. INWENTARYZACJI

Dagmara Kulaszewska

dagmara.kulaszewska@pum.edu.pl

tel. 91 48 00 738

SAMODZIELNY REFERENT ds. inwentaryzacji

Bernadeta Szydo

bernadeta.szydo@pum.edu.pl

STARSZY REFERENT ds. inwentaryzacji

Beata Golik

beata.golik@pum.edu.pl

Rewers

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej

Zarządzenie 32/2015

Sekcja ds. Inwentaryzacji organizuje przeprowadza i realizuje czynności związane z inwentaryzacją składników majątkowych Uczelni, druków ścisłego zarachowania, materiałów, produktów gotowych, a w szczególności:

1. opracowuje czteroletnie plany inwentaryzacji,

2. realizuje roczny plan inwentaryzacji ciągłej rzeczowych składników majątku,

3. przeprowadza inwentaryzacje druków ścisłego zarachowania,

4. podejmuje działania mające na celu właściwe przygotowania pól spisowych do przeprowadzania inwentaryzacji,

5. bierze udział w pracach zespołów spisowych realizujących plan inwentaryzacji ciągłej, zdawczo-odbiorczej, doraźnej,

6. prowadzi postępowania wyjaśniające w celu ustalenia różnic inwentaryzacyjnych,

7. przekłada analizy i wnioski dotyczące gospodarowania składnikami majątkowymi w Uniwersytecie,

8. organizuje i sprawuje obsługę Komisji Inwentaryzacyjnej,

9. opracowuje sprawozdawczość, informacje i korespondencję z zakresu pracy działu.

Powrót
do góry