Menu boczne

Treść strony

Dział Kadr

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
pok. 202 - 207
tel. (91) 48 00 724 / 727
fax (91) 48 00 705
kadry@pum.edu.pl
czynny poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30

Ostatnia aktualizacja strony - dnia 12 marca 2018 roku.

SKŁAD OSOBOWY Działu Kadr

DRUKI do pobrania

DELEGACJE służbowe

ZAŚWIADCZENIA

DYSCYPLINA PRACY

EMERYTURY i RENTY

LINKI - różne

INSTRUKCJE, REGULAMINY, KODEKSY

Procedura antymobbingowa w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

Kodeks Etyki Pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Instrukcja Gospodarowania Mieniem

Instrukcja postępowania na wypadek ataku terrorystycznego zmiany z 2013 roku
Instrukcja postępowania na wypadek ataku terrorystycznego zmiany z 2012 roku
Instrukcja postępowania na wypadek ataku terrorystycznego z 2005 roku
oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją postępowania na wypadek ataku terrorystycznego
załącznik nr 1 do instrukcji  postępowania na wypadek ataku terrorystycznego
załącznik nr 2 do instrukcji  postępowania na wypadek ataku terrorystycznego
załącznik nr 3 do instrukcji  postępowania na wypadek ataku terrorystycznego
załącznik nr 4 do instrukcji  postępowania na wypadek ataku terrorystycznego 

Zmiany w Regulaminie pracy PUM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników PUM
Tabele do Regulaminu wynagradzania pracowników PUM

NAGRODY REKTORA dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KONKURSY I OFERTY PRACY

Oferty pracy i konkursy

NAUCZYCIELE AKADEMICCY - zatrudnienia i awanse
Wymogi kwalifikacyjne

Wymagane dokumenty

Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich

LEGITYMACJE SŁUŻBOWE nauczycieli akademickich

PODSTAWOWOŚĆ ZATRUDNIENIA nauczycieli akademickich

STYPENDIA I URLOPY na przygotowanie rozprawy doktorskiej

OCENY okresowe nauczycieli akademickich

Powrót
do góry