Menu boczne

Treść strony

Delegacje służbowe

Dnia 18 września 2017 roku weszło w życie:

Zarządzenie Nr 93/2017 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 18 września 2017 roku  w sprawie wprowadzenia "Zasad rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie"

w związku z powyższym  

Dział Kadr będzie przyjmował wnioski o wydanie delegacji służbowych tylko na podstawie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1
Zarządzenie Nr 93/2017 Rektora PUM
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

UWAGA ! Druk polecenia wyjazdu służbowego wydaje Dział Kadr

Powrót
do góry