Menu boczne

Treść strony

Delegacje służbowe

Dnia 2 grudnia 2008 roku weszło w życie

Zarządzenie nr 119/2008 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej z dnia 2 grudnia 2008 roku  w sprawie wprowadzenia "Zasad rozliczania krajowych podróży służbowych"

w związku z powyższym  

Dział Kadr będzie przyjmował wnioski o wydanie delegacji służbowych tylko na podstawie wniosku wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do  Zasad stanowiących zał. nr 1 do   ww. Zarządzenia.

Treść Zarządzenia nr 119/2008 Rektora PAM

Zasady rozliczania krajowych podróży służbowych
Zarządzenie Nr 60/2009 Rektora PAM
Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora PAM
Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora PUM
Zarządzenie Nr 141/2012 Rektora PUM

zał. nr 1 wniosek o wydanie delegacji.doc 
zał. nr 4 ewidencja przebiegu pojazdu
zał.nr 5 oświadczenie dotyczące podróży służbowej
informacja uzupełniająca do delegacji

UWAGA ! druk polecenia wyjazdu służbowego wydaje Dział Kadr

Powrót
do góry