Menu boczne

Treść strony

Druki do pobrania


URLOPY wypoczynkowe, okolicznościowe, wychowawcze i opieki nad dzieckiem

plan urlopów

wniosek o urlop wypoczynkowy, okolicznościowy itp.

wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

wniosek o zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14

 druk oświadczeń

STYPENDIA doktorskie

wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego

oświadczenie osoby pobierającej stypendium doktorskie

URLOPY naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej

wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej

KWESTIONARIUSZE osobowe

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Kwestionariusz osobowy dla innych celów niż zatrudnienie

druk oświadczeń

DRUKI różne

oświadczenie dotyczące delegacji
wniosek o wydanie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego
wniosek o wydanie delegacji służbowej
delegacja - ewidencja przebiegu pojazdu
ankieta - dodatkowe dane pracownika wymagane przez ZUS do ubezpieczeń
informacja uzupełniająca do delegacji

Powrót
do góry