Menu boczne

Treść strony

KONKURSY - oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Pracownicy niebędący nauczycielami

Personel - projekty współfinansowane z funduszy zewnętrznych

Personel - Projekty Badawcze NCN

CTT - projekty

Klauzula informacyjna

        Informujemy, że w związku z realizacją przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, zadań związanych z ochroną danych osobowych, przesłane dokumenty muszą zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych przetwarzanych w ramach nadesłanych dokumentów jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, reprezentowany przez Rektora PUM.
Dane osobowe zbierane są przez PUM w Szczecinie wyłącznie na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na pracowników i nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz ich poprawiania.
Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili odwołana.

Powrót
do góry