Menu boczne

Treść strony

Skład osobowy Działu Kadr

Kierownik Działu

mgr Katarzyna Franków
pok. 207
telefon :
91 48 00 725


Zastępca Kierownika Działu

mgr Alicja Marzena Ruchlewicz
pok. 207
telefon :
91 48 00 725
91 48 00 724

Specjalista ds. osobowych

mgr Monika Dudek
pok. 203
telefon : 91 48 00 727

Samodzielny referent ds. dyscypliny pracy

Ilona Klepacz
pok. 204
telefon : 91 48 00 726

Samodzielny referent ds. emerytalno-rentowych

Wioleta Sidorowicz
pok. 204
telefon : 91 48 00 726

Specjalista ds. osobowych

mgr Beata Tomalak
pok. 203
telefon : 91 48 00 727

Powrót
do góry