Menu boczne

Treść strony

Stypendia i urlopy na przygotowanie rozprawy doktorskiej

Zarządzenie Nr 130/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorskich oraz urlopów naukowych związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej

Załącznik Nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego

Załącznik Nr 2 - wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej

Załącznik Nr 3 - umowa stypendialna

 

Druki do pobrania:

Powrót
do góry