Menu boczne

Treść strony

wymagane dokumenty - zatrudnienia i awanse nauczycieli akademicki w postepowaniu poza konkursowym

  1. Wniosek o awansowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego 
  2. Informacja o spełnieniu wymogów określonych w statucie i uchwałach Senatu PUM na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
  3. Informacja o spełnieniu wymogów określonych w statucie i uchwałach Senatu PUM na stanowisko profesora zwyczajnego 
  4. Wniosek o zatrudnienie 
  5. Wniosek o awansowanie 
  6. Kwestionariusz
  7. Druk oświadzczeń
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Powrót
do góry