Menu boczne

Treść strony

wymogi kwalifikacyjne

Wymogi kwalifikacyjne do zatrudnienia na stanowisku:

- profesor zwyczajny
- profesor nadzwyczajny
- profesor wizytujący
- adiunkt
- asystent
- starszy wykładowca/wykładowca/instruktor/lektor

Powrót
do góry