Menu boczne

Treść strony

wymogi kwalifikacyjne

Wymogi kwalifikacyjne do zatrudnienia do dnia 30 września 2018 roku na stanowisku:

- profesor zwyczajny
- profesor nadzwyczajny
- profesor wizytujący

UWAGA!

Poniżej podajemy treść Uchwały zmieniającej wymogi kwalifikacyjne do zatrudnienia
na stanowiskach nauczycieli akademickich.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy zatrudnień  i awansów
dokonywanych od dnia 01 października 2018 roku.

Uchwała Nr 152/2017 Senatu PUM w sprawie zmian w Statucie PUM z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Wymogi kwalifikacyjne do zatrudnienia od dnia 01 października 2018 roku na stanowisku:

- profesor zwyczajny
- profesor nadzwyczajny
- profesor wizytujący
- adiunkt
- asystent
- starszy wykładowca/wykładowca/instruktor/lektor

Powrót
do góry