Menu boczne

Treść strony

Aktualne KONKURSY

Nazwa Programu Informacje
o konkursie
O kres aplikacji / miejsce
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój"Trzecia Misja Uczelni" - realizacja projektów w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu dla młodzieży od 18 maja 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. 
Fundusze Norweskie i EOGMiędzynarodowe projekty transgraniczne i ponadnarodowedo 1 lipca 2018 roku
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolenia dla  ratowników i dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych

12.03.2018 -
12.04. 2018
Ministerstwo Zdrowia
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójKształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej16.03.2018 -
16.04.2018 
Ministerstwo Zdrowia
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Akredytacje zagraniczne 27.04.2017 - do wyczerpania środków
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszy Współpracy DwustronnejDziałania bilateralnenabór ciągły do wyczerpania środków od 12.04.2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Fundusz Małych Projektów INTERREG VA Współpraca transgraniczna Polska-Niemcy termin rozpoczęcia naboru 08.12.2016  - nabór ciągły Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 

Konkursy zakończone

Nazwa Programu Informacja o konkursie Okres aplikacji / miejsce Odpowiedzialny pracownik DFZ
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójInterdyscyplinarne Studia Doktoranckie18.09.2017-20.10.2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Ewa Piekarczyk
tel. 91 48 00 728
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójZintegrowane Programy Uczelni26.06.2017-05.10.2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Ewa Piekarczyk
tel. 91 48 00 728
Danuta Szewczyk
tel. 91 48 00 719
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójPodniesienie kompetencji kadry dydaktycznej29.05.2017-28.07.2017 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Ewa Piekarczyk
tel. 91 48 00 728

Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusze Norweskie02.03.2017 r. - 30.06.2017 r. 
Ministerstwo Zdrowia
Ewa Piekarczyk 
tel.91 48 00 728
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójProgramy Rozwojowe dla studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa25.02.2017 r. - 27.03.2017 r. 
Ministerstwo Zdrowia
Danuta Szewczyk 
tel. 91 48 00 719

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Studiujesz? Praktykuj!

06.03.2017 r. -07.04.2017r.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Paweł Stasierowski 
tel. 91 48 00 789

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

1.02.2017 r. - 31.03.2017 r.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ewa Piekarczyk
tel. 91 48 00 728

Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójWczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów19.01.2017r. - 17.02.2017r.
Ministerstwo Zdrowia
Joanna Grzymska
tel. 91 48 00 734
Program Operacyjny Polska CyfrowaCyfrowe udostępnienie zasobów nauki 30.09.2016 - 31.0.2017
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Łucja Górnik
tel. 91 48 00 735
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójAkademickie Biura Karier24.04.2017 - 24.05.2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Łucja Górnik
tel. 91 48 44 735
Program Operacyjny Inteligenty RozwójBony na innowacje 06.06.2016 - 30.01.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
Ewa Piekarczyk
tel.  91 48 00 728 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Profilaktyka nowotworów głowy
i szyi

14.12.2016 - 20.01.2017
Ministerstwo Zdrowia

Łucja Górnik
tel. 91 48 00 735
Uniwersytet Trzeciego WiekuWsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku28.10.2016-30.11.2016 Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Joanna Grzymska tel. 91 48 00 734
Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu FinansowegoFundusze Norweskie16.09.2016 - 30.12.2016 Ministerstwo ZdrowiaJoanna Grzymska tel. 91 48 00 734
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójSzkolenia i kursy dla pracowników innych zawodów 03.10.2016 - 24.10.2016
Ministerstwo Zdrowia
Joanna Ligenza
tel. 91 48 00 737
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójProjekty z komponentem ponadnarodowym19.09.2016 - 30.09.2016
Centrum Projektów Europejskich
Joanna Ligenza
tel. 91 48 00 737
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójSzkolenia pracowników administracyjnych w ochronie zdrowia15.07.2016 - 30.09.2016 Ministerstwo Zdrowia Łucja Górnik 
tel. 91 48 00 735
Program Interreg VANatura i kultura / Edukacja05.09.2016-31.10.2016
Wspólny Sekretariat Loecknitz 

Ewa Piekarczyk tel.  91 48 00 728

Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójPodniesienie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni1.08.2016 - 30.09.2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Monika Kołodziejczyk
91 48 00 718
Program MNiSW 02.09.2016 -   „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” 02.09.2016 -14.10.2016 
Ministerstwo Nauki i Szkodnictwa Wyższego
Ewa Piekarczyk
tel. 91 48 00 728  
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójKompetencje w szkolnictwie wyższym. Ścieżki Kopernika 2.025.07.2016-16.09.2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Monika Kołodziejczyk
tel. 91 48 00 718
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójNowe Programy  Kształcenia01.04.2016 - 01.07.2016 / Narodowe Centrum Badań i Rozwojumgr Łucja Górnik tel. 91 48 00 735
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  Międzynarodowe Programy Kształcenia27.06.2016-29.07.2016 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Monika Kołodziejczyk
91 48 00 718
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Mobilności Ponadnarodowe j30.06.2016 - 29.07.2016
Ministerstwo Rozwoju
Joanna Ligenza
91 48 00 737
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójKompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych5.07.2016 r. - 01.08.2016
Ministerstwo Zdrowia
Łucja Górnik
91 48 00 735
Program Interreg VA Współpraca transgraniczna / Trans port i mobilność22.05.2016 - 15.07.2016 Wspólny Sekretariat Loecknitz 

Ewa Piekarczyk 91 48 00 728

Łucja Górnik tel. 91 48 00 735

Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.5/MFEOG NMF/PL07/FWD/201615.01.2016 - 30.06.2016 
Ministerstwo Zdrowia
Joanna Kowalczyk 
91 48 00 734
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójProgram Rozwoju Kompetencji
Konkurs 2/PRK/POWER/3.1/2016
04.05.2016 - 07.06.2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Monika Kołodziejczyk
tel. 91 48 00 718


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

22.01.2016 - 31.05.2016 / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejmgr Paweł Stasierowski
tel. 91 48 00 789
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójKonkurs - rozszerzenie standardowych projektów31.03.2016 - 15.04.2016 / Centrum Projektów Europejskichmgr Joanna Kowalczyk tel. 91 48 00 734
Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójWspółpraca ponadnarodowa01.04.2016 - 08.04.2016 / Centrum Projektów Europejskichmgr Joanna Kowalczyk tel. 91 48 00 734

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych
i zasobów nauki 

30.09.2015 - 29.02.2016 / Centrum Projektów  Polska Cyfrowa

mgr Łucja Górnik
tel. 91 48 00 735

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Kompetencje zamawiane pielęgniarek i położnych 07.12.2015 - 05.02.2016 / Ministerstwo Zdrowia mgr Joanna
Kowalczyk
tel. 91 48 00 734
mgr Joanna
Ligenza
tel. 91 48 00 737
Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. IV nabór, wymiana doświadczeń między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein). 31.07.2015 - 31.12.2015 / Ministerstwo Zdrowia mgr Joanna Kowalczyk
tel. 91 48 00 734
INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 Więcej informacji o naborze 02.11.2015 - 18.12.2015 / Regionalny Punkt Kontaktowy EWT mgr Łucja Górnik
tel. 91 48 00 735
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Akademickie Biuro Karier 16.11.2015-16.12.2015 / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mgr Joanna Kowalczyk
tel. 91 48 00 734
mgr Ewa Piekarczyk 
tel. 91 48 00 728
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Kursy / szkolenia specjalizacyjne  dla pielęgniarek i położnych 09.11.2015 - 10.12.2015 / Ministerstwo Zdrowia mgr Paweł Stasierowski tel. 91 48 00 789 
mgr Łucja Górnik
tel. 91 48 00 735
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznym. 19.11.2015 - 10.12.2015/ MinisterstwoInfrastruktury
i Rozwoju
mgr Ewa Piekarczyk 
tel. 91 48 00 728
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Projekty aplikacyjne - badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 21.10.2015 - 19.11.2015 / 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
mgr Joanna Ligenza
tel. 91 48 00 737
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Budowa Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Zasady konkursu

08.10.2015 - 09.11.2015/ Ministerstwo Zdrowia mgr Joanna Kowalczyk
tel. 91 48 00 734
mgr Ewa Piekarczyk 
tel. 91 48 00 728
 • Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs numer POWER.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym w zakresie m.in  zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. Termin zgłaszania wniosków od od 01 września 2015 do 11 września 2015 r.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ogłasza konkurs nr POWER.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Konkurs przewiduje działania m.in: kształcenie ustawiczne osób dorosłych oraz usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Wnioski aplikacyjne będą przyjmowane w dniach od 01 września 2015 do 10 września 2015 r Więcej informacji .....
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny  konkurs (2/SP/POWER/3.1/2015) na realizację programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wnioski aplikacyjne będą przyjmowane w dniach od 14 września 2015 do 14 października 2015 r. Więcej informacji o konkursie ....
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMED–Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, którzy m.in planują wdrożenia wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej. Konkurs jest szansą dla PUM na wdrozenie do gospodarki  innowacyjnych badań naukowych. Termin zgłaszania wniosków przez zainteresowanych przedsiebiorców: od 01 września do 01 października 2015 r.  Więcej informacji ....
 • Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej (CSM) Termin złozenia wnsioków apliakcyjncyh od 08 października 2015 r. do dnia 09 listopada 2015 r..  Więcej informacji
 • KONKURSY w ramach III OSI PRIORYTETOWEJ PO WER na rok 2015 :
  KONKURS NR 1 w ramach realizacji Celu szczegółowego 4 PO WER - Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego

  Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

  Konkurs został ogłoszony dnia 20.05.2015 r.

  Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych mogące przebiegać wyłącznie w dwóch odrębnych procesach:
  – tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source,
  – modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu antyplagiatowego lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego.

  Powyższe działania muszą zostać uzupełnione o opracowanie oraz wdrożenie w jednostce objętej wsparciem precyzyjnych procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem. 
  Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

  KONKURS NR 2 w ramach realizacji Celu szczegółowego 1 PO WER – Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


  Konkurs został ogłoszony dnia 20.05.2015 r. 
  Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.
  Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.
 • Nabór wniosków od 04.05.2015 do 30.06.2015  - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na realizację projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.
  Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej/
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs "Projekty B+R zwiazane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej (DEMOSTRATOR)
  Beneficjenci : przedsiębiorcy - UWAGA ! w ramach projektu dopuszcza się podywkonawstwo (m.in uczelni publicznych) do wysokości 50% limitu kosztów kwalifikowlanych.
  Nabór wniosków trwa w okresie : 07.05.2015 22.06.2015 - MSP i duże przedsiębiorstwa.
  I kwartał 2016 -  MSP i duże przedsiębiorstwa.
  http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/ 
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs "Badania przemyslowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" - SZYBKA ŚCIEŻKA
  Beneficjenci :
  przedsiębiorcy - UWAGA ! w ramach projektu dopuszcza się podywkonawstwo (m.in uczelni publicznych)  do wysokości 50% limitu kosztów kwalifikowlanych.
  Nabór wniosków trwa w okresie : 04.05.2015  31.12.2015 - MSP , IV kwartał 2015 duże przedsiebiorstwa.
  http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/ 
 • 17.03.2015 - ruszył III nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" Fundusz ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.
 • 03.02.2015r. "Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni" - ostatni nabór wniosków. Projekt wspiera wymiany studentów i pracowników uczelni wyższych z Polski i Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W naborze mogą brać udział polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.
  W ramach projektu można realizować dwie kategorię działań:
  * wymiany studentów, do której uprawnieni są studenci 1, 2 i 3 stopnia z Polski i Państw-Darczyńców;
  * wymiany pracowników uczelni, do której uprawnieni są pracownicy z Polski i Państw-Darczyńców. Więcej informacji
 • NCBiR ogłosił harmonogram konkursów w 2015 roku Więcej informacji .
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:
  Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
  Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. więcej informacji
 • Ogłoszono pierwszy nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.Nabory w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - IBSR) .

  Na szczególną uwagę zasługuje Priorytet 1, który kieruje wsparcie na działania wzmacniające zdolność do stworzenia i komercjalizacji innowacji. Priorytet ma na celu wzmocnienie potencjału sektora publicznego, jako czynnika stymulującego innowacje. Zapewnia wsparcie m.in. innowacji nietechnologicznych.więcej informacji ...

Załączniki

Powrót
do góry