Menu boczne

Treść strony

Szkolenie w zakresie skryningu raka piersi i raka szyjki macicy

Nr Projektu: SPO RZL/2.3C/02
Wartość umowy: 420.572,00 PLN

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie w ramach umowy z Centrum Onkologii realizuje szkolenia dla lekarzy w okresie od 30 maja 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. w ramach projektu pn.” Szkolenie w zakresie skryningu raka piersi i raka szyjki macicy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w ramach działania 2.3, schemat C.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji w zakresie wykrywania i profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy wśród pracowników ochrony zdrowia, bezpośrednio zaangażowanych w badania przesiewowe oraz innych osób z personelu medycznego, mających wpływ na liczbę zgłoszeń do skryningu. Realizacja założeń projektu pomoże w dotarciu do większej liczby kobiet, głównie w małych miastach i wsiach, których zgłaszanie się na badania podniesie skuteczność wykrywania nowotworów.

Powrót
do góry