Menu boczne

Treść strony

Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania

Wspólny Region – Wspólne Cele

Video

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU

TELEMEDYCYNA W EUROREGIONIE POMERANIA – SIEĆ POMERANIA

Podczas konferencji podsumowane zostaną doświadczenia wyniesione w toku pracy nad projektem oraz bilans realizacji tego największego przedsięwzięcia transgranicznego prowadzonego
na terenie Unii Europejskiej w obszarze publicznej służby zdrowia
w ostatnich latach.

AGENDA

Konferencja odbędzie się

15 czerwca 2012 roku (piątek) w godzinach 11.00-14.30

w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie.

Podczas konferencji z udziałem wielu znamienitych gości z Polski
i Niemiec, w tym Ministra Zdrowia RP, Minister Rozwoju Regionalnego RP, posłów na Sejm RP, Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz wysokich urzędników państwowych
z obu sąsiadujących z województwem zachodniopomorskim landów RFN, zaprezentowanych zostanie kilka wybranych zastosowań telemedycyny. Z wynikami polsko-niemieckiej współpracy
i konkretnymi korzyściami dla mieszkańców Euroregionu Pomerania pragniemy zapoznać media i przyszłych pacjentów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV A 2007 – 2013

ZASIĘG PROJEKTU

null

W projekcie uczestniczy 21 szpitali niemieckich i 11 polskich oraz dwie szczecińskie uczelnie: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest koordynatorem projektu po stronie polskiej.

Ogólna wartość projektu to prawie 14 mln EUR, w tym ponad 7 mln EUR przeznaczono dla Polski.

Celem projektu jest utrzymanie wysokiego poziomu opieki medycznej na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza, które charakteryzuje się słabym zaludnieniem, odpływem specjalistów i zmianami w strukturze demograficznej.

Sieć telemedyczna, która ma połączyć szpitale pozwoli utrzymać wysoki poziom opieki medycznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii, przede wszystkim chorób nowotworowych, ale również wypadków oraz schorzeń serca czy udarów mózgu.

W regionach Pomorza Przedniego i północnej Brandenburgii po stronie niemieckiej oraz na Pomorzu Zachodnim po stronie polskiej może się to udać tylko wówczas, gdy wysoko specjalistyczne świadczenia medyczne będą oferowane w sieci łączącej specjalistów pracujących w większych ośrodkach ze wszystkimi szpitalami w terenie niezależnie od granic państwowych. Zakres projektu obejmuje rozbudowę transgranicznej sieci telemedycznej.

Zaproponowana koncepcja telemedycyny umożliwia utworzenie adekwatnej sieci transgranicznej o dwóch priorytetach: doskonalenia zawodowego lekarzy po obu stronach granicy i co za tym idzie poprawy opieki medycznej dla pacjentów poza dużymi ośrodkami miejskimi. Niezwykle trafnym mottem projektu jest : niech przemieszczają się dane, a nie pacjenci.

W ramach projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie, które umożliwi konsultacje ekspertów przez Internet. Możliwe będzie również wykorzystanie łączy do wybranych zabiegów chirurgicznych.

Placówki z województwa zachodniopomorskiego uczestniczące w projekcie to:

 1. Zakład Patomorfologii oraz Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
 3. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
 4. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie http://www.szgichp.med.pl/pl/a,58
 5. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Stargardzie Szczecińskim www.zozstargard.pl
 6. Szpital Wojewódzki w Koszalinie http://www.swk.med.pl/z-ostatniej-chwili/telemedycyna-w-euroregionie-pomerania-siec-pomerania.html
 7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie http://zut.edu.pl/dofz/projekty/projekty-w-trakcie-realizacji.html
 8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach http://www.medicam.pl/index.php/pl/projekty-realizowane/727-telemedycyna-w-euroregionie-pomerania-sie-pomerania
 9. Szpitale Polskie SA, Szpital Polski Połczyn-Zdrój NZOZ http://szpitalpolczyn.pl/strony/28.dhtml
 10. Szpital Powiatowy w Białogardzie

Po stronie niemieckiej z terenu Pomorza Przedniego w projekcie uczestniczą:

 1. Klinika Diakonii AMEOS Pomorza Przedniego w Anklam
 2. Szpital Sana Rugia sp. z o.o. w Bergen
 3. Szpital powiatowy w Desmin
 4. Klinika Uniwersytecka w Greifswaldzie
 5. Szpital DRK sp. z o.o. w Grimmen
 6. Klinika w Karlsburgu
 7. Klinika ASKLEPIOS w Pasewalku
 8. Klinika Hanzy w Stralsundzie sp. z o.o. (DAMP)
 9. Klinika Diakonii AMEOS Pomorza Przedniego w Ueckermuende
 10. Szpital Powiatowy w Wolgast
 11. Klinika Bodden w Ribnitz-Damgarten sp. z o.o.
 12. Szpital DRK Powiatu Mecklenburg-Strelitz
 13. Klinika im. Dietricha Bonhoeffera w Neubrandenburgu
 14. Szpital powiatowy w Machin
 15. Szpital powiatowy w Altentreptow
 16. GLG (Towarzystwo Ochrony Życia i Zdrowia) sp. z o.o. - szpitale: Klinika Barnim sp. z o.o.,
 17. GLG (Towarzystwo Ochrony Życia i Zdrowia) sp. z o.o. - szpital im. W. Forssmanna w Eberswalde
 18. Centrum Społeczno-Medyczne Uckermark, szpital w Angermuende
 19. Centrum Społeczno-Medyczne Uckermark, szpital w Prenzlau
 20. Szpital Sana w Templin
 21. Klinika ASKLEPIOS Uckermark sp. z o.o. w Schwedt
 22. Ewangelicko-ekumeniczny szpital i Centrum Kardiologiczne Brandenburgii w Bernau

Do najważniejszych korzyści zewnętrznych z realizacji niniejszego projektu zaliczyć należy:

Korzyści społeczne

- Wzrost możliwości kształcenia praktycznego przez „samotnych” lekarzy specjalistów w szpitalach biorących udział w projekcie,

- Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dzięki wprowadzeniu rozwiązań telemedycznych,

- Podniesienie trafności diagnozy i skuteczności leczenia pacjentów.

Korzyści gospodarcze

- Skrócenie czasu i obniżenie kosztów leczenia;

- Szybszy powrót pacjentów do pracy.

Korzyści środowiskowe

- Zmniejszenie intensywności transportu. 

Biuro projektu  „ Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania” po stronie polskiej :

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

u. Rybacka 1,     70-204 Szczecin

Tel.( 48 91) 48 00 718; ( 48 91) 48 00 719; Fax. ( +48 91) 48  00 729

e-mail: fundusze@pum.edu.pl

e-mail: szeda@pum.edu.pl

e-mail: dutka@pum.edu.pl

www.pum.edu.pl/administracja/biuro-ds.-spraw-europejskich/telemedycyna-w-euroregionie-pomerania-siec-pomerania

Link do strony projektu : www.telepom.eu

Powrót
do góry