Menu boczne

Treść strony

Perspektywa finansowa 2014-2020

POWER

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój

POIŚ

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 

POPC

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa
 

RPO

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego

POIR

Program Operacyjny
Inteligentny  Rozwój

Interreg

Interreg 5A

eea

Fundusze Norweskie

Baltic
South Baltic Programme

swiss

Program Szwajcarski

SmedProgramy Strategiczne

W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro w ramach tzw. polityki spójności.

Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, rozwój przedsiębiorczości, cyfryzację  (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi -  w tym szeroko rozumiana "telemedycyna" ) czy też edukację i aktywizację zawodową młodzieży.

Podział środków unijnych na programy operacyjne:  

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą informacje o możliwościach pozyskania funduszy unijnych dla Uczelni w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Prezentacja pochodzi ze spotkania informacyjnego "Środa z funduszami dla szkół i uczelni", które odbyło się 07.10.2015 r w Urzędzie Marszałkowskim.

PREZENTACJA - źródło: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie

Wykaz aktualnych konkursów znajduje się w zakładce "Aktualne konkursy"

Powrót
do góry