Menu boczne

Treść strony

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

POWER

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczął realizację projektu pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016r.

Wartość projektu: 18 897 068,09 zł,

Okres realizacji przedsięwzięcia 01.02.2016r. – 31.12.2021r.

Projekt „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” przewiduje wyposażenie sal symulacyjnych w następujących lokalizacjach:

- nowowybudowany budynek Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie,

- pomieszczenia Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Żołnierskiej,

- pomieszczenia Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich

DRUKI DO POBRANIA

Formatka kolor

Formatka mono

AKTUALNOŚCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA ZMIANA TERMINÓW ZAJĘĆ OSCE

 • Aktualne na dzień 13.04.2018r. terminy zajęć z przedmiotu "Rodzaje i zasady egzaminów (w tym OSCE):

  10.04 (wtorek) 13.30-17.30 - gr. I i gr. II
  17.04 (wtorek) 13.30-17.30 - gr. I i gr. II
  24.04 (wtorek) 13.30-17.30 - gr. I i gr. II
  08.05 (wtorek) 13.30-17.30 - gr. I i gr. II

  25.04 (środa) 15.15-19.15 - gr. III
  09.05 (środa) 15.15-19.15 - gr. III
  15.05 (wtorek) 15.15-19.15 - gr. III
  23.05 (środa) 15.15-19.15 - gr. III

  Lokalizacja zajęć pozostaje bez zmian: ul. Żołnierska 48, Szczecin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką na konferencję "Bezpieczeństwo Pacjenta", która odbędzie się dnia 20.04.2018 r. w Rektoracie PUM przy ul. Rybackiej 1 (sala 109). Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18.04.2018 r.

  Plakat
  Program konferencji
  Formularz zgłoszeniowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 30.03.2018r.

 • Do dnia 25.03.2018r. trwa rekrutacja uczestników II edycji Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych. Zawody odbedą się w Szczecinie. Ponizej szersze informacje.

  Zaproszenie
  Program zawodów
  Formularz zgłoszeniowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 03.04.2018r.

 • W dniach 13.03.2018 - 23.03.2018 będzie prowadzona rekrutacja na kursy specjalistyczne

  Do wyboru są następujące kursy:

  1. Kurs wprowadzający dla instruktorów podstawowe zabiegi resuscytacyjne
  z wykorzystaniem defibrylatora półautomatycznego-AED (jednodniowe 8-16)
  2. Kurs wprowadzający dla instruktorów - zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
  u dorosłych (dwudniowe 8-16)
  3. Kurs wprowadzający dla instruktorów - zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
  u dzieci (dwudniowe 8-16)
  4. Kurs wprowadzający dla instruktorów - zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
  u noworodków (jednodniowe 8-16)
  5. Kurs wprowadzający dla instruktorów - postępowanie w urazach w opiece przedszpitalnej (dwudniowe 8-16)

  Każdy z uczestników musi odbyć kurs nr 1 oraz wybrać 2 dowolne kursy z pozostałych.

  Kursy są realizowane na terenie Szczecina przez firmy zewnętrzne tj.
  - DIAKONIA WANG, ul. Na Śnieżkę 7, 58 – 540 Karpacz
  - Medycyna Praktyczna – Szkolenia s.c., ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków

  Poniżej formularz zgłoszeniowy oraz wykaz terminów kursów. W przypadku aplikowania proszę o wypełnienie i złożenie we właściwym dziekanacie obu dokumentów.

  Jeśli zainteresowanie danym terminem / kursem będzie duże zostaną wyznaczone dodatkowe terminy i grupy.

  W pierwszej kolejności zostana zakwalifikowane osoby, które brały lub biorą udział
  w szkoleniach dydaktycznych realizowanych w ramach nw. projektu.

  Formularz zgłoszeniowy
  Wybór terminów i rodzajów kursów
  Plakat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • W związku z ropoczynajacymi się zajeciami w ramach szkolenia dydaktycznego w zakresie kształcenia praktycznego z wykorzystaniem symulacji medycznej przekazujemy w załaczeniu harmonogram zajeć. zajecia są prowadzone w trzech grupach, na tym etapie do uczestnika należy wybór grupy.
  Harmonogram zajęć

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • W dniach 05.02.2018r. -14.02.2018r. będzie prowadzona rekrutacja na III edycje szkoleń dydaktycznych z zakresu prowadzenia zajęć nauczania praktycznego z wykorzystaniem symulacji medycznej.
  Szkolenia są adresowane w szczególności do nauczycieli akademickich, którzy w przyszłości będą prowadzić zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej.
  Zajęcia będą się odbywać 1 raz w tygodniu (poniedziałek - piątek) w godzinach popołudniowych.
  Szkolenia są bezpłatne i odbywają się w ramach projektu "Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie".
  Więcej informacji
  Formularz zgłoszeniow

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • W dniach 15-16.12.2017r. odbyła się I edycja Międzyuczelnianych zawodów Stomatologicznych.
 • W zawodach wzięło udział 14 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego z 4 uczelni medycznych w Polsce (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie). Uczestnicy w ciągu dwóch dni opracowywali ubytki w zębach fantomowych, a następnie je wypełniali, w warunkach symulacji zakładali koferdam, wykonywali znieczulenia przewodowe oraz rozpoznawali zęby (oczywiście fantomowe), a także rysowali na papierze milimetrowym korony zębów trzonowych.

  Poziom zawodów był niezwykle wyrównamy.  Pierwsze miejsce ex aequo zajęli p. Marta Szpil, studentka V roku UM w Lublinie oraz p. Bartosz Bajger, student III roku PUM w Szczecinie. Studentom, którzy zajęli pierwsze miejsce przyznano nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz zaświadczenia.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • W dniu 19.12.2017r. zostały przeprowadzone zajecia dodatkowe dla studentów PUM-u oraz policjantów. Na zakończenie zajeć została przeprowadzona symulacja w poddziemiach Rektoratu Uczelni.
  zaj. dod. 5 zaj. dod. 6

  zaj. dod. 9 zaj. dod. 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w związku z realizacją projektu "Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" zaprasza studentów kierunków: lekarskiego i pielęgniarskiego do udziału w kolejnych zajęciach dodatkowych z zakresu współpracy służb ratowniczych w działaniach ratowniczych w środowisku taktycznym.
  Zajęcia zostaną przeprowadzone 19.12.2017r. w Rektoracie PUM-u
  Eliminacje: 30.11.2017r. godz. 17.00, SPSK1, sala 8b. IV piętro
  Plakat
  Regulamin zajęć

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczyna rekrutację uczestników I Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych. Zawodu odbędą się w Szczecinie, w dniach 15-16 grudnia 2017 roku. Poniżej szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy.
  Plakat
  Program zawodów
  Formularz zgłoszeniowy
  Regulamin zawodów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Poniżej przekazujemy aktualny harmonogram zajęć na okres X - XII 2017r. dla uczestników II edycji kursu dydaktycznego z zakresu tematyki kształcenia praktycznego z wykorzystaniem symulacji medycznej
  Harmonogram z dnia 13.10.2017r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w ramach projektu Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00 zakupił w 2016 roku wyposażenie symulacyjne na kwotę przekraczającą 2 mln zł.
  Wyposażono:
  - pomieszczenia Wydziału Nauk o Zdrowiu: sale do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, salę do ćwiczeń umiejętności położniczych, salę do egzaminów OSCE;      
  - pomieszczenia Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego: sala do nauki umiejętności stomatologicznych.


  1

  4 3


  5 6

  7 8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Dydaktycy Pomorskiego Unwersytetu Medycznego w Szczecinie: dr Beata Wudarska oraz dr Marzanna Stanisławska uczestniczyli w 23rd SESAM Annual Meeting The Society In Europe For The Simulation Applied To Medicine. Konferencja odbyła się w dniach 14 - 16.06.2017r. w Paryżu. Ponizej informacja o konferencji:

  Sprawozdanie

  zdjęcie Paryż 1 zdjęcie 2 paryż

  zdjęcie 3 paryż zdjęcie 4 paryż

  zdjęcie 5 paryż zdjecie paryż 5

  zdjęcie 6 paryż paryż 7

  paryż 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z opiekunem wzieli udział w zawodach symulacyjnych Sim Challenge 2017 organizowanych przez Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach. Ponizej krótkie sprawozdanie oraz relacja zdjęciowa.

  Sprawozdanie

  Zawody symulacyjne 2017 zawody symulacyjne 2017

  zawody symulacyjne 2017 zawody 2017

  zawody

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • W dniach 14-16.06.2017r. w Paryżu odbędzie się konferencja SESAM 2017. W ramach projektu w konferencji mogą uczestniczyć dwie osoby reprezentujące kadrę dydaktyczną PUM. Zapraszamy do udziału w rekrutacji. Formularze należy złożyć do dnia 25.04.2017r. w Dziale Funduszy Zewnętrznych.
  Plakat informacyjny
  Formularz zgłoszeniowy
  Więcej informacji o SESAM 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • W dniach 21-23.03.2017r. dydaktycy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecieli wzięli udział w wizycie stażowej w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach. Poniżej sprawozdanie oraz kilka zdjęć.
  Sprawozdanie

  staż CDiSM

  staże 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • W związku z organizacją V Ogólnopolskich Zawodów Symulacji Medycznej Sim Challenge 2017 ogłaszamy eliminacje dla studentów do udziału w ww. zawodach. Eliminacje zostaną przeprowadzone 05.04.2017r. o godz. 16.00 w sali 8b (IV piętro) SPSK1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie. Wypełnione formularze należy składać w Dziale Funduszy Zewnętrznych do dnia 04.04.2017r.
  Plakat informacyjny 
  Formularz zgłoszeniowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • W ramach realizowanego projektu "Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" organizowany jest 3-dniowy staż w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Staż odbędzie się w dniach 21-23.03.2017r.
  Zachęcamy Państwa do udziału w naborze, który trwa do 10.03.2017r., formularze zgłoszeniowe należy składać w Dziale Funduszy Zewnętrznych PUM, przy ul. Rybackiej 1.

  Więcej informacji o planie stażu

  Plakat informacyjny
  Formularz zgłoszeniowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • W związku z aktualizacją harmonogramów zajęć rekrutacja na II edycję szkoleń w ramach projektu "Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" zostaje przedłużona do dnia 10.02.2017r. Poniżej plakat, formularze zgłoszeniowe (nie uległy zmianie, należy je złożyć we właściwym dziekanacie) oraz zaktualizowany harmonogram zajęć II edycji.
  Więcej informacji
  Formularze zgłoszeniowe
  Zaktualizowany harmonogram zajęć II edycja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Poniżej przekazujemy zaktualizowany harmonogram zajęć dla grupy I. Harmonogram obejmuje zajęcia w okresie I-V 2017. Harmonogram z dia 13.01.2017r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • W marcu 2017 roku wykładowcy PUM zaangażowani w tematykę symulacji medycznej będą mieli możliwość uczestniczyć w wizytach stażowych w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Niebawem rozpoczniemy rekrutację, ponizej link do strony z planem wizyt stażowych. Więcej informacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • W ramach projektu "Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" w dniu 25 listopada 2016 roku odbędą się zajęcia dodatkowe dla studentów. W tym roku zapraszamy studentów kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa.          Więcej informacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Żołnierskiej, w sali nr 8.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Przekazujemy szczegółowy harmonogram zajęć, które odbędą się w miesiacach: październik, listopad i grudzień 2016r. Harmonogram szczegółowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Poniżej przekazujemy harmonogram szkoleń dla nauczycieli akademickich PUM, instruktorów oraz techników symulacyjnych, dotyczących poprawy jakosci kształcenia i przygotowania do realizacji zajeć w warunkach symulowanych. Szczegółowe terminy zajeć będą podawane przez rozpoczęciem każdego z rodzaju zajęć. Harmonogram szkoleń

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w ramach realizowanego projektu "Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" uczestniczyli w gólnopolskich zawodach SimOlimpic w Krakowie. Zawody odbyły się w dniach 6-7.05.2016r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 4 wykładowców, którzy w przyszłości będą prowadzić zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem symulacji uczestniczyło w konferencji SESAM 2016 Promoting Simulation In Medical Education.
Powrót
do góry