Menu boczne

Treść strony

STRATEGMED - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych

NCBR

„Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyk i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych  w populacji polskiej” – NeuStemGen   współfinansowany ze środków Narodowego Centrum  Badań i Rozwoju, w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED - Umowa nr STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014 .

Celem projektu NeuStemGen jest opracowanie innowacyjnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych dla chorób o podłożu neurodegeneracyjnym, których częstość wzrasta w starzejącym się społeczeństwie polskim. Na cele szczegółowe projektu składa się opracowanie oraz wdrożenie nowatorskich metod diagnostyki genetycznej i molekularnej chorób siatkówki, a także innowacyjnych metod izolacji, ekspansji, modyfikacji, różnicowania i zwiększenia potencjału regeneracyjnego komórek macierzystych w aspekcie ich aplikacji klinicznych. Innowacyjne badania dotyczyć będą przede wszystkim zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) - postępującej neurodegeneracji neuronów ruchowych. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie biomarkerów swoistych dla AMD oraz wdrożenie innowacyjnych metod leczniczych opartych o wykorzystanie komórek macierzystych w neurologii i okulistyce.

Projekt jest realizowany w ramach powołanego Konsorcjum w składzie :

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Lider,
Genomed SA,
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego PAN,
 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych,
 Zachodniopomorskie Uniwersytet Technologiczny,
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
Fundacja Ewy Błaszczyk "A kogo?",  
Śląski Uniwersytet Medyczny.

Okres realizacji projektu : 01.09.2014 - 30.06.2018

Całkowita wartość projektu wynosi 20.243.732,00 PLN , w tym dla PUM 8.637.129,00 PLN .

Więcej informacji na temat projektu : neustemgen.nauka.szczecin.pl

Niezbędne formularze : 

1. Miesięczna karta zadań - Wzór

2. Rachunek miesięczny - Wzór

3. Formatka projektu - Wzór

4. Zamówienie - Wzór

Załączniki

Powrót
do góry