Menu boczne

Treść strony

Dział Zakupów

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
fax. (91) 48 00 731
dzakupow@pum.edu.pl

p.o. Kierownika Działu
mgr Beata Dawidowicz
tel.(91) 48 00 732
beata.dawidowicz@pum.edu.pl


Zastępca Kierownika Działu
mgr Paweł Kaszuba

tel. (91) 48 00 779
pawel.kaszuba@pum.edu.pl

Specjalista
mgr inż. Tomasz Adamczak

tel. (91) 48 00 848
tomasz.adamczak@pum.edu.pl

Specjalista
mgr Joanna Gliniewicz

tel. (91) 48 00 771
joanna.gliniewicz@pum.edu.pl

Specjalista
mgr Aleksandra Rezanowicz

tel. (91) 48 00 772
aleksandra.rezanowicz@pum.edu.pl

Samodzielny Referent
Celina Wilczewska

tel. (91) 48 00 733
celina.wilczewska@pum.edu.pl

Samodzielny Referent
mgr Bartosz Filip

tel. (91) 48 00 820
bartosz.filip@pum.edu.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych
inż. Izabela Leżańska

tel. (91) 48 00 778
izabela.lezanska@pum.edu.pl

Starszy Referent ds. zamówień publicznych
mgr Anna Maria Kloczkowska

tel. (91) 48 00 779
anna.kloczkowska@pum.edu.pl

Pracownik Obsługi
Jerzy Wojciechowski

Dział Zakupów wykonuje zadania w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz przeprowadzaniu postępowań w sprawach zamówień nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2015 poz. 2164 ze zm.) obowiązujący w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, a w szczególności:

  1. Przygotowuje plan zakupów,
  2. Realizuje zakupy celem bieżącego zaopatrzenia jednostek organizacyjnych,
  3. Organizuje transport i logistykę przy wykorzystaniu firm zewnętrznych oraz  transportu Uniwersytetu, a także w przypadku dostaw i importu dokonuje formalności spedycyjnych i celnych,
  4. Prowadzi magazyn główny oraz dokumentację obrotu towarowego,
  5. Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
  6. Prowadzi rejestr zamówień publicznych.

Dział Zakupów uprzejmie informuje, iż zostały zawarte umowy na sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

- wszystkie umowy zawarte zostały na okres 24 miesięcy od dnia podpisania,

- zamawiająca jednostka organizacyjna składa do Działu Zakupów zapotrzebowanie ze wskazanym źródłem płatności potwierdzone przez odpowiedni Dział Merytoryczny ( Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą / Dziekan / Dział Funduszy Zewnętrznych),

- przy składaniu zamówienia niezbędnym jest podanie numeru umowy, celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

Informacje dotyczące przedmiotowych umów znajdują się w  niżej załączonych linkach:

szczegołowy wykaz umów

cennik

Dział Zakupów uprzejmie informuje, iż została zawarta umowa nr DZ/268/39/PN/2017 na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Umowa obowiązuje do  dnia 11.09.2019 roku. Zasady składania zamówień są identyczne jak przy odczynnikach chemicznych.

cennik materiały biurowe

W związku z ustaleniami na Kolegium Rektorskim w dniu 6 lutego 2017 roku, wszystkie wnioski o zakupy na cele dydaktyczne winny być zatwierdzane przez Dziekanów Wydziałów, w których funkcjonują jednostki wnioskujące.

Poniżej wzór na zamówienia dydaktyczne:

zamówienie wzór

regulamin udzielania zamówień publicznych

Powrót
do góry