Menu boczne

Treść strony

Dział Zakupów

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
fax. (91) 48 00 731
dzakupow@pum.edu.pl

p. o. Kierownika Działu
mgr Beata Dawidowicz
tel.(91) 48 00 732
beata.dawidowicz@pum.edu.pl


Zastępca Kierownika Działu
mgr Paweł Kaszuba

pokój 309 
tel. (91) 48 00 779
pawel.kaszuba@pum.edu.pl

Specjalista Adm.
mgr inż. Tomasz Adamczak

tel. (91) 48 00 848
tomasz.adamczak@pum.edu.pl

Specjalista Adm.
mgr Joanna Gliniewicz

tel. (91) 48 00 771
joanna.gliniewicz@pum.edu.pl

Samodzielny Referent
mgr Katarzyna Kubajek-Ozga

tel. (91) 48 00 772
katarzyna.ozga@pum.edu.pl

Samodzielny Referent
Celina Wilczewska

tel. (91) 48 00 733
celina.wilczewska@pum.edu.pl


Samodzielny Referent
mgr Bartosz Filip

tel. (91) 48 00 820
bartosz.filip@pum.edu.pl

Samodzielny Referent ds. zamówień publicznych
inż. Radosław Bogdański

pokój 310 
tel. (91) 48 00 778
radoslaw.bogdanski@pum.edu.pl

Samodzielny Referent ds. zamówień publicznych
mgr Justyna Kotowicz

pokój 310 
tel. (91) 48 00 778
justyna.kotowicz@pum.edu.pl

Starszy Referent ds. zamówień publicznych
mgr Anna Maria Kloczkowska

pokój 309 
tel. (91) 48 00 779
anna.kloczkowska@pum.edu.pl

Pracownik Obsługi
Jerzy Wojciechowski

Dział Zakupów wykonuje zadania w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz przeprowadzaniu postępowań w sprawach zamówień nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2015 poz. 2164 ze zm.) obowiązujący w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, a w szczególności:

  1. Przygotowuje plan zakupów,
  2. Realizuje zakupy celem bieżącego zaopatrzenia jednostek organizacyjnych,
  3. Organizuje transport i logistykę przy wykorzystaniu firm zewnętrznych oraz  transportu Uniwersytetu, a także w przypadku dostaw i importu dokonuje formalności spedycyjnych i celnych,
  4. Prowadzi magazyn główny oraz dokumentację obrotu towarowego,
  5. Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
  6. Prowadzi rejestr zamówień publicznych.

Zestawienie umów długoterminowych (od 12 do  36 miesięcy) na dostawę odczynników i testów diagnostycznych:
1. CRU/93/2013/DZ z dnia 26.08.2013 firmy Roche Diagnostics, ważna do 26.08.2016 dla Z-d Farmakokinetyki
2. CRU/94/2013/DZ z dnia 21.10.2013 firmy Euroimmun, ważna do 31.10.2015 dla Z-d Mikrobiologii
3. CRU/3179/2014/DZ z dnia 03.04.2014 firmy Biomedica Polska, ważna do 03.04.2016 dla Z-d Mikrobiologii
4. CRU/3180/2014/DZ z dnia 03.04.2014 firmy Siemens , ważna do 03.04.2016 dla Zakładu Medycyny Sądowej
5. CRU/3181/2014/DZ z dnia 02.06.2014 firmy Siemens , ważna do 02.06.2016 dla Kliniki Endokrynologii
6. CRU/3178/2014/DZ z dnia 31.03.2014 firmy BioMeriuex, ważna do 31.03.2016 dla Z-d Mikrobiologii

Szablon zamówienia płatnego z działalności dydaktycznej:
wzór zamówienia

Załączniki do pobrania:
odczynniki
akcesoria


Od dnia 01. maja 2017 roku wprowadzony zostaje nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
1. Regulamin udzielania zamówień publicznych - tekst ujednolicony obowiązujący od 27.07.2017 r.
2. WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Część nr I i nr II

Do pobrania Zarządzenia i dokumenty archiwalne:
1. Zasady udzielania zamówień publicznych w PUM-tekst obowiązaujący do 30.04.2017 r.
2. Regulamin udzielania zamówień publicznych - tekst obowiązujący do 26.07.2017 r.

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Powrót
do góry