Menu boczne

Treść strony

Kancelaria

Skład osobowy:

Kierownik
mgr Magdalena Getka
tel. 91 4800 707
fax: 91 4800 705
e-mail: magdalena.getka@pum.edu.pl

mgr Monika Russin
tel. 91 4800 701
e-mail: sekretariat.kanclerza@pum.edu.pl

Sprawy kancelaryjne:

Marianna Sowa
tel. 91 4800 704
e-mail: kancel@pum.edu.pl

mgr Anna Pawlata
tel. 91 4800 706
e-mail: kancel@pum.edu.pl

Archiwum:

Anna Straszyńska
tel. 91 4800 743
fax: 91 4800 842
e-mail: archiwum@pum.edu.pl

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA W SPRAWIE PIECZĘCI

Powrót
do góry