Menu boczne

Treść strony

Konkurs POKL 4.1.1

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło  w dniu 4 lipca 2013 r.  konkurs nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.

Termin złożenia wniosków o dofinansowanie: 04.09.2013r.

więcej informacji

Powrót
do góry