Menu boczne

Treść strony

Nominacja PUM do nagrody EDUinspiracje 2017

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otrzymał nominację w kategorii Szkolnictwo wyższe do nagrody EDUinspiracje 2017 za realizację projektu pt. Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+  Akcja 1 Szkolnictwo wyższe.

Konkurs EDUinspiracje jest realizowany pod hasłem ,,Podziel się sukcesem”, którego celem jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów i dzielenia się swoim doświadczeniem i sukcesem z innymi.

Nominacji kandydatów do nagrody dokonali eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty były oceniane według kryteriów, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej stanowią wytyczne w zakresie wyboru najlepszych praktyk.

PUM znalazł się w grupie pięciu nominowanych do nagrody EDUinspiracje 2017 wśród wszystkich polskich uczelni realizujących działania związane z mobilnością studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.

PUM otrzymał list gratulacyjny od Andrzeja Wyczawskiego, członka Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w którym czytamy m.in.:
-Serdecznie gratuluję nominacji i życzę Państwu, Państwa instytucji, a także wszystkim uczestnikom projektu kolejnych sukcesów. Wierzę, że otrzymane wyróżnienie stanie się motywacją do podejmowania nowych wyzwań w programie Erasmus+.

Powrót
do góry