Menu boczne

Treść strony

Poszukiwania polskich lotników w Belgii

Grupa poszukiwawcza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadziła prace na polskim cmentarzu wojennym powstałym w 1946 roku w belgijskiej miejscowości Lommel, w prowincji Limburgia. Lommel to największy polski cmentarz wojenny w Belgii, gdzie pochowano żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, głównie z 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka oraz 24 polskich lotników, w tym dwóch nieznanych. Łącznie na cmentarzu pochowanych jest 257 polskich żołnierzy.

Szczecińscy eksperci oraz badacze z MKiDN poszukiwali dwóch nieznanych polskich lotników. Prace były poprzedzone wieloletnimi badaniami historycznymi, dzięki którym jest możliwe tzw. typowanie, kim mogą być nieznani. Badania ruszyły 30 listopada 2017 r.

Mówi dr Andrzej Ossowski kierujący pracami:

-Prace tego typu prowadzone na cmentarzach na zachodzie Europy są akcjami chirurgicznymi, przygotowujemy się do nich z wyjątkową starannością. Poprzedzone są one żmudnymi pracami historycznymi i przygotowaniami natury formalnej. Należy podkreślić zaangażowanie pracowników Ministerstwa Kultury oraz polskich służb dyplomatycznych. W Lommel odnaleźliśmy dwóch naszych zaginionych lotników, za chwilę rozpoczniemy badania DNA, których wyniki poznamy w ciągu kilku miesięcy. Udało nam się dotrzeć do rodzin typowanych, od których pobrano materiał porównawczy.

Zespół PUM w Szczecinie prowadzi projekt Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. Do tej pory zidentyfikowano około 80 ofiar zbrodni komunistycznych i niemieckich,  zidentyfikowano m.in. Danutę Siedzikównę „Inkę”, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę” i Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”.

O badaniach prowadzonych przez szczecińskich naukowców na cmentarzu Lommel informowała belgijska telewizja tvl.

Powrót
do góry