Aktualnościnews

12.08.2022

Drugi nabór na wybrane kierunki PUM

Zapraszamy do rekrutowania na studia na wybranych kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

news

12.08.2022

Nasze umowy dwustronne / Our Bilateral Agreements

W dniach 8-10 sierpnia 2022 roku odbyła się wizytacja przedstawicieli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie..

news

03.08.2022

Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego - ROZSTRZYGNIĘTY

Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli

news

02.08.2022

Alarm BRAVO i CHARLIE-CRP

Do 31 sierpnia 2022 roku na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej decyzją Prezesa Rady Ministrów przedłużony jest 2

news

02.08.2022

Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - ROZSTRZYGNIĘTY

Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli

news

02.08.2022

Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - ROZSTRZYGNIETY

Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

news

02.08.2022

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - ROZSTRZYGNIĘTY

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich.

news

29.07.2022

Bezpłatne szkolenia online AOTMiT

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza na bezpłatne szkolenia online z zakresu refundacji leków...

news

29.07.2022

Stypendia, dofinansowanie oraz mentoring dla osób podejmujących studia

Ministerstwo Zdrowia wdraża program „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach ...

news

27.07.2022

Spotkania informacyjne dla pacjentów z Ambasadorami Badań Klinicznych

Rozpoczęła się rekrutacja na spotkanie informacyjne dla pacjentów z Ambasadorami Badań Klinicznych. Spotkanie zaplano...

news

26.07.2022

Żegnamy prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Borowiaka

Zmarł prof. dr hab. n. med. Krzysztof Borowiak, wieloletni pracownik Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie...

news

25.07.2022

Poradniki dotyczące postępowań awansowych w nauce

Poradniki dedykowane są dla osób dążących do uzyskania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886