Menu boczne

Treść strony

Ankieta dla studentów PUM

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój na realizację projektu w zakresie podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Projekt ten przeznaczony będzie dla studentów ostatnich semestrów. Pozyskanie dofinansowania pozwoli sfinansować ponadprogramowe KRAJOWE I ZAGRANICZNE STAŻE. Projekt  przewiduje m.in.:

  1. wypłatę wynagrodzenia stażowego studenta za realizację stażu w Polsce,
  2. pokrycie kosztów zakwaterowania w przypadku stażu krajowego poza miejscem zamieszkania,
  3. stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w przypadku stażu zagranicznego,
  4. koszty dojazdu w obie strony poza miejscem zamieszkania,
  5. ubezpieczenia stażysty

Stworzyliśmy ankietę, która pomoże nam dopasować planowany zakres projektu do Państwa potrzeb i oczekiwań. Każda odpowiedź jest dla nas bardzo cenna i poprawi nasze szanse na zdobycie dofinansowania, z którego będą Państwo mogli korzystać.

Prosimy studentów naszej  uczelni o wypełnienie ankiety do 27 marca 2017 r.

ANKIETA

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Dział Funduszy Zewnętrznych
tel. 91 48 00 718, 719
fundusze@pum.edu.pl

Powrót
do góry