Menu boczne

Treść strony

Bank Mleka Kobiecego

W Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie podpisano list intencyjny o współpracy w ramach umowy na rzecz utworzenia  Banku Mleka Kobiecego w mieście. List podpisali Piotr Krzystek, prezydent Miasta Szczecin oraz prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM.

Stowarzyszenie Rotary Club Szczecin Center wraz z Miastem Szczecin sfinansują zakup niezbędnego sprzętu, który powstanie w 2018 roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie.

Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy dr hab. n. med. Beaty Łoniewskiej - kierownik Kliniki Patologii Noworodka SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie  oraz prof. dr hab. n. med. Bogusława Machalińskiego, rektora uczelni.


Bank Mleka Kobiecego umożliwi karmienie naturalnym pokarmem dzieci, które z różnych przyczyn -  medycznych lub losowych - nie mogą być karmione mlekiem własnej mamy. Utworzenie Banku Mleka Kobiecego zapewni wszystkim urodzonym przedwcześnie i chorym noworodkom najważniejszy w pierwszym etapie urodzenia pokarm, a także przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o znaczeniu karmienia naturalnego. W Polsce działa sześć takich banków.

Powrót
do góry