Menu boczne

Treść strony

Bezpłatne szkolenia dla kadry PUM

Do wszystkich Kierowników jednostek prowadzących dydaktykę !

W związku z realizacją projektu „Nowa jakość kształcenia, nowe kompetencje kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytety Medycznego w Szczecinie”- POWR.03.04.00-00-D072/16 skierowanego do kadry dydaktycznej naszej Uczelni przypominamy o obowiązku złożenia przez Kierowników jednostek wykazu osób, które będą do 2019 uczestniczyły w przygotowanych bezpłatnych szkoleniach. Na liście powinny znaleźć  się osoby, które do tej pory nie wybrały żadnego ze szkoleń. W chwili obecnej nabór na poszczególne szkolenia prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc. Ostateczny harmonogram zajęć zostanie uzgodniony z uczestnikami po wypełnienie limitu miejsc w danej grupie oraz danej edycji.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych szkoleń  www.pum.edu.pl/kadra

Druk - wykaz osób

Wykaz należy złożyć niezwłocznie do Działu Funduszy Zewnętrznych elektronicznie na adres: fundusze@pum.edu.pl lub korespondencją wewnętrzną na Rektorat PUM pokój 04 .

Powrót
do góry