Menu boczne

Treść strony

Competentia - WLA

Studenci 6 roku kierunku lekarskiego zakończyli pierwszą edycję projektu pt. „COMPETENTIA – Podniesienie kompetencji studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Studenci uczestniczyli w zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje i wizytach studyjnych u pracodawców. Studenci kierunku lekarskiego zakończyli wszystkie przewidziane projektem szkolenia i warsztaty.

W ramach zajęć, których celem było podniesienie kompetencji zawodowych studentów przeprowadzono następujące szkolenia:

  • Warsztaty "Podstawy laparoskopii"
  • Warsztaty "Szycie i wiązanie techniką klasyczną"
  • Wizyta studyjna "Podstawy laparoskopii"
  • Wizyta studyjna "Szycie i wiązania techniką klasyczną"

W ramach warsztatów, których celem było podniesienie kompetencji komunikacyjnych, informatycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości przeprowadzono następujące szkolenia:

  • Warsztaty „Przedsiębiorczość medyczna”
  • Warsztaty „Zasady prowadzenia i ochrony dokumentacji medycznej”
  • Warsztaty „Komunikacja z pacjentem"
  • Warsztaty "Komunikacja w zespołach terapeutycznych"

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym ­studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Szkolenia prowadziły wyspecjalizowane firmy oraz kadra dydaktyczna PUM. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem studentów.

Nabór studentów do kolejnej edycji projektu już  w roku akademickim 2017/2018.

Powrót
do góry