Menu boczne

Treść strony

Dr hab. Maria Giżewska - pełnomocnikiem rektora ds. współpracy międzynarodowej

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr hab. Bogusław Machaliński, działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, powołał dr hab. Marię Giżewską, profesora nadzwyczajnego w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego na pełnomocnika rektora ds. współpracy międzynarodowej.

Powrót
do góry