Menu boczne

Treść strony

KOMUNIKAT KWESTORA

KOMUNIKAT  KWESTORA

Uprzejmie zawiadamiam, iż począwszy od dnia 15 marca 2018 roku wszelkie operacje pieniężne (zwroty wydatków, rozliczenia delegacji, wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego itp.) realizowane będą bezgotówkowo, tj. na podane przez pracowników rachunki bankowe do wypłaty wynagrodzeń.

Powyższe wynika z długiego okresu nie odbierania należności z Kasy oraz zmiany zakresu obowiązków kasjera.

Jednocześnie informuję, że Kasa czynna będzie w godzinach od 1100 do 1400

Powrót
do góry