Menu boczne

Treść strony

Konferencja "Non omnis moriar"

„Non omnis moriar – medycyna i antropologia w badaniu przeszłości i przyszłości człowieka” – to konferencja naukowa pod patronatem rektora PUM, która 13 września 2017 r. rozpocznie się w Szczecinie.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i skupia specjalistów z dziedzin zajmujących się ogólnie rozumianą nauką o człowieku w zdrowiu i chorobie w czasach współczesnych jak: medycyna, biologia medyczna i sądowa, kryminalistyka, nauki o zdrowiu, psychologia, pedagogika, sport, ale również w ujęciu historycznym jak: paleoantropologia i archeologia.

Konferencję rozpoczną wykłady prof. Walthera Parsona z Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku pt. ”Molecular Anthroplogy meets Forensic Genetics: Closing the Ranks” oraz prof. Macieja Henneberga z Uniwersytetu w Adelajdzie pt. „Ewolucyjne podejście do chorób nowotworowych człowieka”.

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Antropologiczne przy współudziale Zakładu Medycyny Sądowej, Zakładu Genetyki Sądowej, Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM oraz Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmu.

Konferencja potrwa do 15 września.

Program

Powrót
do góry