Menu boczne

Treść strony

Konkurs o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z amerykańskim stowarzyszeniem naukowym AAAS zapraszają do trzeciego konkursu o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową.

Kandydaci do nagrody mogą być zgłaszani przez wszystkich członków polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. W konkursie dopuszczane są również autonominacje.

Wysokość nagrody wynosi równowartość 5 000 USD dla każdego z laureatów.

Termin zgłaszania kandydatów do 31 grudnia 2018 roku.

Więcej informacji o konkursie na stronie https://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-amerykanska-nagroda-naukowa/

Załączniki:

Powrót
do góry