Menu boczne

Treść strony

Konkurs POWER - kształcenie podyplomowe lekarzy

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs dot. kształcenia podyplomowego lekarzy realizowanego w innych formach niż specjalizacje, w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (nr konkursu POWR.05.04.00-IP.05-00-006/18).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 16.03.2018 r. - 16.04.2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie

Dział Funduszy Zewnętrznych

Powrót
do góry