Menu boczne

Treść strony

Odnaleziono szczątki polskich żołnierzy na Łotwie

Zespół Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów zakończył prace badawcze na Łotwie prowadzone na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczątki dwóch żołnierzy Wojska Polskiego odnaleziono podczas badań w pobliżu Dyneburga (Daugavpils) na Łotwie. Żołnierze polegli jesienią 1919 roku w walkach z bolszewikami.
Zespół PBGOT kontynuował badania rozpoczęte przez Łotewską Grupę poszukiwawczą, archeolodzy z Łotwy wcześniej natknęli się na pochówki siedmiu  żołnierzy Wojska Polskiego z 1. Dywizji Piechoty Legionów oraz 1. Pułku Czołgów. Dzięki dokumentom pozyskanym przez MKiDN z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie ustalono nazwiska poległych.
Podczas badań natrafiono także na szczątki dwóch żołnierzy Armii Carskiej poległych w 1915 roku, szczątkami i pochówkiem zajęła się grupa łotewska.

Wszystkie odnalezione szczątki żołnierzy zostały poddane badaniom antropologicznym i medyczno-sądowym oraz pobrano materiał do przeprowadzenia badań genetycznych.

-Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie od wielu lat prowadzi badania poza granicami Polski jeżeli chodzi o grobownictwo wojenne. Prace prowadzone na Łotwie były wyjątkowo ciekawym doświadczeniem. – mówi dr Andrzej Ossowski, biegły z PUM. - Na jednym terenie mamy pobojowisko z okresu Wielkiej Wojny oraz z 1919 i 1920 r. gdzie toczyły się walki z bolszewikami. Dla nas szczególnie interesująca jest możliwość przywrócenia tożsamości polskim żołnierzom, którzy polegli niemal 100 lat temu. Ma to wyjątkowy charakter również z uwagi na zbliżającą się setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Wojsko Polskie prowadziło działania w rejonie Dyneburga pod dowództwem generała Edwarda Śmigłego-Rydza. Jesienna ofensywa w 1919 roku wyparła bolszewików za Dźwinę, co pozwoliło zdobyć Dyneburg 3 stycznia 1920 roku.

Uroczysty pogrzeb żołnierzy w polskiej kwaterze w Ławkiesach (Laucesa) planowany jest 21 października 2017 r.

zdjęcia: dr Andrzej Ossowski
Powrót
do góry