Profesorowie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wśród najbardziej wpływowych naukowców na świecie - „WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS 2021”

08.03.2022 Ogłoszenia

W ostatnim rankingu „World’s Top 2% Scientists” – najbardziej wpływowych i najczęściej cytowanych naukowców świata znalazło się dwóch profesorów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński i prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek.

Ranking „World’s Top 2% Scientists” – uważany za najbardziej prestiżowy na świecie, jest opracowywany przez naukowców ze Stanford University (USA) – klasyfikowanym na drugim miejscu wśród wszystkich uniwersytetów świata, przy współpracy z firmą Elsevier (Niderlandy) – jednym z największych światowych wydawnictw naukowych i firmą SciTech Strategies (USA) – organizacją zajmującą się badaniami środowiska naukowego dla instytucji akademickich i korporacyjnych.

Autorzy listy obejmującej 2% najbardziej wpływowych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki (w 2021 roku ok. 190 000 z kilkudziesięciu krajów świata) analizują cały przebieg kariery naukowej od momentu, w którym ukazały się pierwsze cytowania danego autora do roku poprzedzającego opublikowanie rankingu (ostatni ranking obejmuje dane zgromadzone do roku 2020). Ranking jest sporządzany corocznie w oparciu o 41 najbardziej obiektywnych i precyzyjnych kryteriów naukowych. Są wśród nich m.in.: ogólna liczba opublikowanych prac, liczba prac, w których naukowiec jest jedynym, pierwszym lub ostatnim autorem, liczba odrębnych prac cytujących danego naukowca, ogólna liczba cytowań, liczba cytowań artykułów, w których naukowiec jest jedynym, pierwszym lub ostatnim autorem, indeks Hirscha, tzw. hm index, w którym bierze się pod uwagę liczbę współautorów w publikacjach zaliczanych do indeksu Hirscha itd. Wszystkie kryteria dotyczące cytowań są kategoryzowane w dwóch grupach: uwzględniającej wszystkie cytowania i uwzględniającej cytowania bez autocytowań. Dochodzą do tego kryteria opracowane przez naukowców Stanford University, będące różnego rodzaju wskaźnikami.

Profesorowie Jan Lubiński i Dariusz Chlubek znaleźli się wśród 957 polskich naukowców wyróżnionych w rankingu.   


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886