Trwa rekrutacja na „MBA w ochronie zdrowia” na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie!

01.07.2024 Ogłoszenia

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) w ochronie zdrowia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie oferują specjalistyczne kształcenie z zakresu zarządzania w sektorze ochrony zdrowia. Program ten jest realizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu i jest adresowany do absolwentów różnych kierunków studiów, którzy pracują zawodowo w sektorze ochrony zdrowia lub w jego otoczeniu.

Cel i struktura studiów
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do skutecznego zarządzania instytucjami działającymi w sektorze ochrony zdrowia. Program kładzie nacisk na wdrażanie projakościowych działań i organizacyjnych rozwiązań, które ułatwią dostęp do wysokiej jakości, przystępnych cenowo usług zdrowotnych.

Kluczowe informacje:
Poziom: 7 Polska Rama Kwalifikacji (PRK)
Czas trwania: 4 semestry (515 godzin lekcyjnych, w tym 160 godzin e-learningu)
ECTS: 70 punktów
Moduły: 18 tematycznych modułów z obszaru nauk medycznych, zdrowotnych i społecznych:

 1. Organizacja systemu ochrony zdrowia
 2. Podstawy zarządzania i organizacji w podmiotach leczniczych
 3. Ekonomiczne podstawy decyzji w ochronie zdrowia
 4. Negocjacje i mediacje
 5. Komunikacja marketingowa w ochronie zdrowia
 6. Systemy informatyczne zarządzania
 7. Rachunkowość zarządcza
 8. Zarządzanie projektami w podmiotach leczniczych
 9. Zarządzanie operacyjne w praktyce podmiotu ochrony zdrowia
 10. Elementy prawa gospodarczego i sektorowego
 11. Psychologia rozwoju osobistego
 12. Finanse w podmiotach ochrony zdrowia
 13. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 14. Metody ilościowe i analiza danych
 15. Zarządzanie strategiczne
 16. Nowe technologie w ochronie zdrowia
 17. Warsztaty dyplomowe
 18. Egzamin dyplomowy

 

Kadra i korzyści:
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz ekspertów z rynku usług medycznych. Uczestnicy studiów mają niepowtarzalną szansę na rozwój osobisty i zawodowy, zdobywając wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania w ochronie zdrowia.

Proces rekrutacji:
Rekrutacja jest prowadzona przez Centrum Kształcenia Podyplomowego PUM.
Kontakt:
Telefon: 91 48 00 960
E-mail: s.podyplomowe@pum.edu.pl


Przyjęcia są realizowane według kolejności zgłoszeń.
Minimalna liczba uczestników: 24 osoby
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Więcej szczegółów oraz formularz rekrutacyjny znajdziesz na stronie internetowej PUM.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886